Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) potwierdza, że przychody związane z wytwarzaniem i sprzedażą energii elektrycznej z odnawialnych źródeł, sprzedażą gwarancji pochodzenia energii oraz praw majątkowych na rynku związanym z energią, mogą być opodatkowane stawką 5,5% ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Opodatkowanie przychodów ryczałtem według stawki 5,5%

Osoba fizyczna, prowadząca działalność gospodarczą w zakresie produkcji energii elektrycznej z odnawialnych źródeł, zwróciła się do KIS z pytaniem dotyczącym możliwości opodatkowania swoich przychodów zryczałtowanym podatkiem dochodowym według stawki 5,5%. Podatnik wskazał, że prowadzi podatkową księgę przychodów i rozchodów, jest czynnym podatnikiem VAT, a jego roczny przychód nie przekracza 2 000 000 euro. Przychody osiągane są ze sprzedaży energii elektrycznej, gwarancji pochodzenia energii oraz praw majątkowych. Podatnik zamierzał zmienić formę opodatkowania na ryczałt od 1 stycznia 2023 roku.

Stanowisko KIS

KIS odpowiedział, że przychody osiągane z działalności gospodarczej polegającej na wytwarzaniu i sprzedaży energii elektrycznej z odnawialnych źródeł, sprzedaży gwarancji pochodzenia energii oraz sprzedaży praw majątkowych mogą być opodatkowane zryczałtowanym podatkiem dochodowym według stawki 5,5%. KIS powołała się na przepisy ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, które przewidują, że ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 5,5% przychodów z działalności wytwórczej oraz przychodów uzyskanych z odpłatnego zbycia świadectw pochodzenia. Dla podatnika oznacza to możliwość skorzystania z uproszczonej formy opodatkowania, co może wiązać się z korzyściami podatkowymi i zmniejszeniem obowiązków administracyjnych.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 29 grudnia 2022 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0114-KDIP3-2.4011.1074.2022.2.BM