Według Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) wnioskodawca nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z nabyciem abonamentu medycznego, ponieważ nie jest on związany z jego działalnością, a kluczowym kryterium jest istnienie związku między nabywanymi towarami lub usługami, a działalnością opodatkowaną.

Nabycie abonamentu medycznego

Wnioskodawcą jest podatnik, który świadczy usługi informatyczne. Wnioskodawca rozlicza się ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Jest także czynnym podatnikiem VAT. Podatnik chce nawiązać współpracę z firmą X. która oferuje indywidualny abonament medyczny w ramach platformy usług dla przedsiębiorców. Usługi medyczne są realizowane przez partnera Y na terenie Polski i umożliwiają umawianie wizyt lekarskich bez konieczności oczekiwania w państwowej ochronie zdrowia. Firma X. wlicza pakiety medyczne w skład całościowego pakietu subskrypcyjnego, do którego doliczany jest podatek VAT w wysokości 23%. Podatnik chciałby skorzystać z możliwości odliczenia naliczonego podatku VAT od faktur za pakiet subskrypcyjny od podatku VAT należnego za swoje usługi.

Wnioskodawca skierował pytanie do KIS czy istnieje możliwość odliczenia naliczonego podatku VAT z faktur za pakiet subskrypcyjny zawierający w sobie abonament medyczny od podatku VAT należnego za świadczone usługi. Podatnik uważa, że można dokonać odliczenia.

KIS: brak prawa odliczenia podatku za abonament medyczny

Według KIS, zaprezentowane stanowisko przez wnioskodawcę jest nieprawidłowe. KIS uznała, że wnioskodawca nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z nabyciem abonamentu medycznego, gdyż nie jest on związany z działalnością opodatkowaną. Organ podkreślił, że zgodnie art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, podatnicy mają prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, o ile towary i usługi, które nabyli, zostały wykorzystane do wykonywania czynności opodatkowanych. Podatnicy skorzystać mogą z tego prawa pod warunkiem spełnienia określonych przesłanek, a także niezaistnienia przeszkód w art. 88 ustawy o VAT.

Organ podatkowy wskazał, że kluczowym kryterium jest istnienie związku między podatkiem naliczonym, a działalnością opodatkowaną. KIS określiła, że istnieją dwie formy: bezpośrednia i pośrednia. Związek bezpośredni występuje, gdy nabywane towary służą do dalszej odsprzedaży lub są niezbędne do wytworzenia towarów lub usług będących przedmiotem sprzedaży. Związek pośredni związany jest z ogólnym funkcjonowaniem przedsiębiorstwa i generowaniem obrotu.

KIS stwierdziła, że w przypadku abonamentu medycznego dla wnioskodawcy i jego bliskich, wydatek na zakup subskrypcji nie ma związku z działalnością opodatkowaną, lecz służy zaspokojeniu osobistych potrzeb. W związku z tym wnioskodawcy nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z abonamentem.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 7 kwietnia 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0111-KDIB3-2.4012.85.2023.1.SR