Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) wyjaśnił, że jeżeli w niemieckim certyfikacie rezydencji nie jest wskazany okres ważności dokumentu, a jedynie wskazana jest data jego wystawienia, to certyfikat ten jest ważny przez 12 miesięcy od daty jego wydania.

Niemiecki certyfikat rezydencji, a okres ważności

Wnioskodawca zawarł umowę zlecenie z rezydentem Niemiec na okres od lipca 2021 r. do czerwca 2025 r. Certyfikat rezydencji, który mu dostarczono, został wydany przez niemiecki urząd dnia 16 marca 2022 r. Posiadany przez wnioskodawcę dokument nie ma wskazanego okresu ważności. Zainteresowany zwrócił się do organu podatkowego z pytaniem, czy wydany przez niemiecki organ podatkowy certyfikat rezydencji posiada ważność przez 12 miesięcy od jego wydania, czy też zachowuje ważność bez terminu.

Niemiecki certyfikat rezydencji bez daty ważności jest ważny 12 miesięcy od wydania

Według interpretacji Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, jeśli certyfikat rezydencji wydany przez niemiecki organ podatkowy nie zawiera okresu ważności, to certyfikat ten jest ważny przez 12 miesięcy od daty jego wydania.

Organ podatkowy wskazał, że "okresem ważności" certyfikatu rezydencji jest wskazany w nim "okres posiadania rezydencji podatkowej" zagranicznego podatnika. Jeżeli certyfikat rezydencji taki okres ważności zawiera, to jest on uwzględniany wyłącznie w odniesieniu do wypłat ze wskazanego okresu, niezależnie od momentu jego wydania. Jeżeli natomiast w certyfikacie rezydencji nie jest wskazany okres, którego dotyczy, a jedynie wskazana jest data jego wystawienia, to certyfikat ten jest uwzględniany wyłącznie do wypłat na rzecz zagranicznego podatnika mających miejsce przez okres 12 miesięcy od dnia jego wydania.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 9 maja 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0111-KDIB1-2.4010.134.2023.1.MC