Dyrektor KIS potwierdził, że wartość kuponów na posiłki profilaktyczne, przekazanych nieodpłatnie pracownikowi, będzie stanowić dla pracowników przychód ze stosunku pracy. Jednocześnie przychód ten będzie korzystał ze zwolnienia przewidzianego w art. 21 ust. 1 pkt 11b ustawy o PIT.

Kupony na posiłki profilaktyczne

Wnioskodawca, będący przedsiębiorcą, który zatrudnia pracowników w branży górniczej, skierował pytanie do Dyrektora KIS, dotyczące obowiązków podatkowych, związanych z przekazywaniem kuponów na posiłki profilaktyczne pracownikom.

Wnioskodawca zaznaczył, że ze względu na warunki pracy swoich pracowników nie jest w stanie zapewnić im regularnych posiłków, dlatego umożliwia im samodzielne przygotowywanie posiłków z otrzymanych produktów spożywczych. W celu umożliwienia tego, pracownicy otrzymują kupony, które mogą wykorzystać w wybranych sklepach spożywczych.

Wnioskodawca zadał pytanie: Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że w opisanym stanie faktycznym przekazywane przez niego pracownikom Kupony na posiłki profilaktyczne w celu wywiązania się przez Wnioskodawcę z obowiązku zapewnienia posiłków profilaktycznych oraz napojów są traktowane jako inne dowody uprawniające do uzyskania na ich podstawie posiłków, artykułów spożywczych lub napojów bezalkoholowych określone w art. 21 ust. 1 pkt 11b ustawy o PIT, a tym samym wartość finansowanych przez Wnioskodawcę ze środków obrotowych Kuponów na posiłki profilaktyczne stanowi przychód pracownika zwolniony z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, a Wnioskodawca nie jest zobowiązany do obliczania, pobierania i wpłacania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu ich wydawania pracownikom?

Przychód pracownika zwolniony z opodatkowania

W odpowiedzi na pytanie Wnioskodawcy, Dyrektor KIS wskazał, że zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 11b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), wartość otrzymanych przez pracownika bonów, talonów, kuponów lub innych dowodów uprawniających do uzyskania posiłków, artykułów spożywczych lub napojów bezalkoholowych jest zwolniona z opodatkowania podatkiem dochodowym, jeżeli pracodawca nie ma możliwości wydania pracownikom tych posiłków. Jednak wartość finansowanych przez Wnioskodawcę Kuponów stanowi przychód pracownika zwolniony z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

"W świetle powyższego, wartość Kuponów na posiłki profilaktyczne, przekazanych nieodpłatnie pracownikowi celem wywiązania się przez Państwa z obowiązku zapewnienia posiłków profilaktycznych, będzie stanowić dla Państwa pracowników przychód ze stosunku pracy, o którym mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jednocześnie przychód ten będzie korzystał ze zwolnienia przewidzianego w art. 21 ust. 1 pkt 11b tej ustawy. W konsekwencji, w przedmiotowym zakresie nie ciążą na Państwu obowiązki płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych." - wskazał organ.

Podsumowanie

Wnioskodawca może uznać wartość przekazywanych pracownikom kuponów na posiłki profilaktyczne, jako przychód pracownika zwolniony z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Nie jest wymagane obliczanie, pobieranie i wpłacanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu wydawania tych kuponów. Przekazywanie kuponów na posiłki profilaktyczne nie generuje obowiązku obliczania podatku dochodowego od osób fizycznych.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 24 sierpnia 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0112-KDIL2-1.4011.571.2023.1.MKA