Podatnik rozważa możliwość wydawania faktur nabywcom będącym osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej bez uprzedniego żądania wystawienia faktury. Zgodnie z interpretacją Krajowej Informacji Skarbowej (KIS), podatnik ma prawo do takiego działania, co daje możliwość reorganizacji sprzedaży i zastąpienia paragonów fakturami.

Wydawanie faktur osobom fizycznym bez żądania wystawienia

Podatnik posiada siedzibę na terytorium Polski i jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT. Zajmuje się produkcją mebli oraz sprzedażą towarów. Część sprzedawanych mebli i towarów trafia do sklepu należącego do podatnika, gdzie są sprzedawane osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej. Sprzedaż ta jest ewidencjonowana za pomocą kas rejestrujących, a nabywcom wydawany jest paragon z kasy rejestrującej lub faktura. W ramach planowanej reorganizacji sprzedaży, podatnik zamierza po rejestracji sprzedaży i zastosowaniu kasy fiskalnej, wydawać nabywcy jedynie fakturę, bez uprzedniego żądania wystawienia od nabywcy. Podatnik chciał się dowiedzieć czy możliwe jest, wydanie faktury nabywcy będącemu osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, bez otrzymania od nabywcy żądania wystawienia tej faktury, przy równoczesnym ewidencjonowaniu sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej.

Stanowisko KIS

W odpowiedzi na pytanie podatnika, KIS stwierdziła, że zgodnie z przepisami prawa, możliwe jest wydanie faktury nabywcy będącemu osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej bez otrzymania od niego żądania wystawienia tej faktury. Podatnik jest obowiązany wystawić fakturę jedynie wtedy, gdy nabywca w stosownym czasie wystąpi z takim żądaniem. Jednak przepisy nie zabraniają wystawienia faktury dobrowolnie, niezależnie od żądania nabywcy.

Zgodnie z art. 111 ust. 3a pkt 1 ustawy o VAT, podatnik prowadzący ewidencję sprzedaży przy pomocy kas rejestrujących ma obowiązek dokonywać wydruku paragonu fiskalnego lub faktury z każdej sprzedaży oraz wydawać ten dokument nabywcy. Zatem podatnik ma możliwość wyboru, czy wydać nabywcy paragon fiskalny czy fakturę.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 29 sierpnia 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0114-KDIP1-3.4012.420.2023.1.JG