Według Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) osoba będąca obywatelem Rumunii, rezydująca w Rumunii i pracująca na zlecenie polskiej firmy w Niemczech nie jest zobowiązana do płacenia podatku dochodowego w Polsce zgodnie z umową między Polską, a Rumunią w sprawie unikania podwójnego opodatkowania.

Niezarejestrowany podatnik, a zapłata podatku

Wnioskodawczyni to obywatela Rumunii, która planuje podjąć pracę w Niemczech, świadcząc usługi opieki nad osobami starszymi na rzecz polskiej firmy. Wnioskodawczyni nie posiada miejsca zamieszkania w Polsce. Nie jest również zameldowana w Polsce i przez ostatnie 60 miesięcy nie prowadziła działalności gospodarczej na terytorium Polski. Wnioskodawczyni aby móc opłacać podatek dochodowy od uzyskiwanych dochodów z działalności nierejestrowanej, planuje uzyskać numer PESEL w Polsce. Będzie to służyć do opłacania zaliczek na podatek dochodowy oraz złożenia rocznego zeznania podatkowego PIT-36.

Wnioskodawczyni nie zamierza przebywać w Polsce przez więcej niż 183 dni w roku podatkowym. Współpraca wnioskodawczyni z polską firmą będzie oparta na umowie o świadczenie usług opieki domowej. Nie będzie konieczności posiadania koncesji, licencji ani pozwolenia do wykonywania tych usług.

Wnioskodawczyni skierowała pytanie do KIS czy wykonując usługi opieki nad osobami starszymi na terenie Niemiec na zlecenie polskiego podmiotu w ramach działalności nierejestrowanej, uzyskuje dochód na terytorium Polski i powinna zapłacić podatek. Według wnioskodawczyni, istnieje obowiązek opodatkowania działalności nierejestrowanej po stronie podatniczki.

KIS: usługi świadczone przez obywatelkę Rumunii wolne od podatku w Polsce

KIS oceniła, że przedstawione stanowisko przez wnioskodawczynię jest nieprawidłowe. Organ podatkowy stwierdził, że wnioskodawczyni jako obywatelka Rumunii, rezydująca tam i pracująca na zlecenie polskiej firmy w Niemczech, nie jesteś zobowiązana do opłacenia podatku dochodowego w Polsce, zgodnie z umową między Polską, a Rumunią w sprawie unikania podwójnego opodatkowania. KIS stwierdziła, że dochody podlegają opodatkowaniu tylko w Rumunii.

Organ podkreślił, że osobą mającą miejsce zamieszkania w Polsce jest osoba, która ma centrum interesów osobistych lub gospodarczych w Polsce lub przebywa tam co najmniej 183 dni w roku podatkowym. KIS wyjaśniła, że miejsce zamieszkania decyduje o obowiązku podatkowym w Polsce. Osoby mające miejsce zamieszkania w Polsce płacą podatek od wszystkich swoich dochodów. Osoby bez miejsca zamieszkania w Polsce płacą podatek tylko od dochodów uzyskanych w Polsce.

Organ podatkowy stwierdził, że w kontekście umowy między Polską, a Rumunią w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, dochody uzyskane przez osobę rezydującą w Rumunii, takie jak usługi opieki nad osobami starszymi świadczone w Niemczech na zlecenie polskiej firmy, nie podlegają opodatkowaniu w Polsce, ponieważ nie są wymienione w innych artykułach umowy, a art. 23 ust. 1 umowy mówi, że dochody nieobjęte innymi artykułami są opodatkowane tylko w kraju rezydencji podatnika.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 15 marca 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0112-KDIL2-2.4011.966.2022.2.AA