Dyrektor KIS potwierdził, że przychody lekarza, działającego zarówno jako rezydent szpitalny, jak i jako samodzielny przedsiębiorca, mogą być opodatkowane w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Lekarz rezydent, a opodatkowanie w formie ryczałtu

Podatnik prowadzi działalność gospodarczą jako lekarz. W 2021 roku opodatkował swoje przychody według stawki liniowej, a od 2022 roku zdecydował się na opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Podatnik odbywał także szkolenie specjalizacyjne w ramach umowy o pracę na stanowisku lekarza rezydenta, zgodnie z przepisami ustawy o uzyskiwaniu tytułu specjalisty. Teraz rozważa podpisanie umowy z firmą realizującą kontrakt medyczny ze szpitalem, gdzie będzie pracował samodzielnie i będzie wystawiał faktury obciążające firmę.

W związku z tym, zadał pytanie: Czy przychody uzyskane w 2023 r. i w 2024 r. z tytułu prowadzonej przez Pana działalności gospodarczej mogą być opodatkowane przy zastosowaniu ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, w tym przychody uzyskane z tytułu realizacji umowy zawartej z firmą (…) sp. z o.o. na wykonywanie świadczeń medycznych na rzecz pacjentów (…) w stanie faktycznym opisanym w punkcie 61?

Podatnik ma prawo opodatkować przychody z działalności gospodarczej w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

Organ odpowiedział, że usługi, które podatnik będzie świadczył w ramach prowadzonej działalności gospodarczej na rzecz spółki, nie odpowiadają czynnościom, które wykonywał jako lekarz rezydent w szpitalu. Organ podkreślił, że świadczenie usług medycznych będzie realizowane na podstawie umowy z innym podmiotem niż był pracodawcą podatnika. Na tej podstawie organ potwierdził, że podatnik ma prawo opodatkować przychody z działalności gospodarczej w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

"Dlatego też stwierdzam, żeskoro świadczenie przez Pana usług będzie realizowane na podstawie kontraktu z podmiotem niebędącym Pana byłym pracodawcą, tj. Spółką z o.o., w której nie był Pan zatrudniony na umowę o pracę, a także usługi te nie odpowiadają czynnościom, które Pan wykonywał w ramach umowy o pracę ze Szpitalem - będzie Pan mógł korzystać z opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w 2023 roku. (…) Reasumując -przychody uzyskane w 2023 r. i w 2024 r. z tytułu prowadzonej przez Pana działalności gospodarczej, w tym przychody uzyskane z tytułu realizacji umowy zawartej ze Spółką z o.o. na wykonywanie świadczeń medycznych na rzecz pacjentów Szpitala, mogą być opodatkowane przy zastosowaniu ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych." - wskazał organ

Podsumowanie

Wynika z interpretacji, że podatnik ma prawo opodatkować swoje przychody z działalności gospodarczej w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Dotyczy to zarówno przychodów uzyskanych z realizacji umowy z firmą realizującą kontrakt medyczny ze szpitalem, jak i innych przychodów uzyskanych w 2023 i 2024 roku. Interpretacja ta jest ważna dla podatnika, który może korzystać z preferencyjnego opodatkowania.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 22 sierpnia 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0112-KDIL2-2.4011.467.2023.3.MM