Dyrektor KIS potwierdził, że przychody z działalności usługowej jako tester manualny oprogramowania komputerowego, mogą być opodatkowane w formie ryczałtu ewidencjonowanego według stawki 8,5%. Jest to zgodne z art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a) ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Działalność usługowa, związana z pomocą techniczną

Osoba prowadząca działalność gospodarczą od 2022 roku złożyła wniosek o interpretację przepisów podatkowych. W wniosku podatnik opisał swoją działalność usługową, związaną z pomocą techniczną w zakresie technologii informatycznych, w szczególności jako tester manualny oprogramowania komputerowego. Zapytał, czy przychody z tej działalności mogą być opodatkowane w formie ryczałtu ewidencjonowanego według stawki 8,5%.

Stanowisko KIS/MF

W odpowiedzi na pytanie zadane przez podatnika, Dyrektor KIS stwierdził, że przychody z działalności usługowej opisanej we wniosku mogą być opodatkowane w formie ryczałtu ewidencjonowanego według stawki 8,5%, zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a) ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

"Wobec powyższego, na podstawie powołanych wyżej przepisów oraz opisu sprawy stwierdzam, że przychody uzyskiwane przez Panią ze świadczenia w ramach działalności gospodarczej usług sklasyfikowanych według PKWiU pod symbolem 62.02.30.0 - które jak Pani wskazała - nie są związane z doradztwem w zakresie oprogramowania, mogą być opodatkowane 8,5% stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, określoną w art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a) ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Zastrzec jednak należy, że zastosowanie stawki 8,5% dla przychodów ze świadczonych przez Panią usług jest prawidłowe, dopóki spełnione są pozostałe ustawowe przesłanki opodatkowania w tej formie. Gdyby bowiem wykonywane przez Panią usługi stanowiące przedmiot zapytania objęte grupowaniem PKWiU 62.02.30.0 były jednak usługami związanymi z doradztwem w zakresie oprogramowania - uzyskiwane ze świadczenia tych usług przychody podlegałyby opodatkowaniu 12% stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, o której mowa w art. 12 ust. 1 pkt 2b lit. b) ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne." - wskazał organ.

Podsumowanie

Wynikające z interpretacji wnioski dla pytającego są takie, że przychody z jego działalności usługowej jako tester manualny oprogramowania komputerowego mogą być opodatkowane w formie ryczałtu ewidencjonowanego wg stawki 8,5%. Oznacza to, że podatnik będzie mógł skorzystać z preferencyjnej stawki podatku, co może wpływać korzystnie na jego sytuację finansową.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 15 maja 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0113-KDIPT2-1.4011.204.2023.2.MZ