Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) wydał interpretację, w której wyjaśnił, że ponoszone przez przedsiębiorcę wydatki na nabycie przekąsek i napojów do spożycia przez personel firmy stanowią koszt związany z prowadzoną działalnością gospodarczą i jednocześnie, nie podlegają wyłączeniu z kosztów uzyskania przychodów, jako wydatki poniesione na reprezentację.

Przekąski dla pracowników, a koszty uzyskania przychodu

Wnioskodawca prowadzi działalność w formie spółki akcyjnej, która działa w branży tworzenia programów komputerowych. W celu zapewnienia komfortowych warunków pracy i integracji personelu firma regularnie dostarcza różne przekąski i napoje, tj. woda, kawa, herbaty, soki, czy przekąski typu orzeszki, krakersy, ciastka. Wnioskodawca tłumaczy, że tego rodzaju działania pomagają utrzymać personel, co jest kluczowe w branży IT z wysoką rotacją pracowników. Umożliwienie korzystania z produktów ma również na celu podwyższenie standardów pracy oraz poprawienie atmosfery w niej panującej. W efekcie dochodzi do poprawy wydajności i efektywności współpracy personelu. Powyższe przekłada się w późniejszym etapie na korzyści o charakterze ekonomicznym. W ocenie wnioskodawcy, ponoszone przez niego wydatki na zakup artykułów spożywczych oraz napojów bezalkoholowych stanowią wydatek zaliczany do kosztów uzyskania przychodów. Zainteresowany zwrócił się do organu podatkowego z pytaniem, czy jego stanowisko jest prawidłowe.

KIS: wydatki na przekąski i napoje dla personelu można uznać za koszt uzyskania przychodu

Dyrektor KIS potwierdził, że wydatkiponiesione na zakup produktów spożywczych w postaci napojów i przekąsek dla personelu mogą zostać uznane za koszt uzyskania przychodu. Organ podatkowy uznał, że wydatki wymienione w stanie faktycznym mieszczą się w dyspozycji art. 15 ust. 1 ustawy o CIT i mogą zostać zaklasyfikowane jako koszt uzyskania przychodu. Z uwagi na powyższe, organ podatkowy stwierdził, że stanowisko wnioskodawcy twierdzące, że ponoszone przez niego wydatki na nabycie przekąsek i napojów do spożycia przez personel stanowią koszt związany z prowadzoną działalnością gospodarczą i jednocześnie, nie podlegają wyłączeniu z kosztów uzyskania przychodów, jako wydatki poniesione na reprezentację jest prawidłowe.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 30 sierpnia 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0111-KDIB2-1.4010.329.2023.1.AJ