Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) w związku z pytaniem podatnika wydała interpretację podatkową dotyczącą możliwości odliczenia podatku VAT. Podatnik, chciał się dowiedzieć czy należy odliczyć 50% czy 100% VAT od zabezpieczenia samochodu folią ochronną. Odpowiedź organu skarbowego wyklucza możliwość pełnego odliczenia VAT w tym przypadku.

Odliczenie podatku VAT przy zabezpieczaniu samochodu folią ochronną

Podatnik, będący czynnym, zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług, złożył zapytanie do organu skarbowego dotyczące odliczenia podatku VAT związane z użytkowaniem pojazdu w leasingu operacyjnym. Podatnik prowadzi działalność gospodarczą w zakresie usług projektowych architektonicznych i nadzorów na budowie. Z uwagi na liczne wizyty na terenach budowy, podatnik planuje zabezpieczyć samochód folią ochronną, aby chronić jego nadwozie i lakier przed uszkodzeniami mechanicznymi i tym samym przedłużyć okres użytkowania pojazdu. Podatnik zapytał, czy naliczony podatek VAT powinien zostać odliczony w 50% czy w całości.

Stanowisko KIS

KIS, w swojej interpretacji, zaznaczyła, że możliwość odliczenia podatku VAT w pełnej wysokości (100%) lub w ograniczonej wysokości (50%) zależy od sposobu użytkowania pojazdów w działalności gospodarczej i ich konstrukcji.

Zgodnie z art. 86a ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, w przypadku wydatków związanych z pojazdami samochodowymi, kwota podatku naliczonego stanowi 50% kwoty podatku wynikającej z faktury otrzymanej przez podatnika. Jednakże istnieją wyjątki od tej reguły, które pozwalają na odliczenie 100% podatku VAT. Jednym z tych wyjątków jest sytuacja, w której pojazd jest wykorzystywany wyłącznie do celów prowadzonej działalności gospodarczej. Drugi wyjątek dotyczy pojazdów, których konstrukcja wyklucza ich użytkowanie do celów prywatnych.

W przypadku pojazdów wykorzystywanych w sposób mieszany (zarówno służbowo, jak i prywatnie), podatnik ma prawo odliczyć jedynie 50% podatku VAT od związanych z nimi wydatków. Organ podatkowy uznał, że zabezpieczenie samochodu folią ochronną, choć związane z działalnością gospodarczą, jest także przydatne w kontekście użytku prywatnego, co wyklucza odliczenie pełnych 100% podatku VAT.

Podsumowanie

Podatnicy prowadzący działalność gospodarczą, którzy mają pojazdy używane zarówno w celach firmowych, jak i prywatnych, powinni uwzględnić wskazane przepisy przy rozliczeniach podatkowych i dokładnie określić, jaki procent podatku VAT może zostać odliczony.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 30 sierpnia 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0112-KDIL3.4012.341.2023.4.MC