Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) wydał interpretację, w której wyjaśnił, że zawiadomienie o przejściu na estoński CIT w trakcie roku podatkowego nie może zostać złożone przed datą sporządzenia śródrocznego sprawozdania finansowego, o którym mowa w art. 28j ust. 5 ustawy CIT.

Przejście na estoński CIT w trakcie roku podatkowego

Wnioskodawczynią jest spółka z o.o., która podjęła decyzję o przejściu na estoński CIT, począwszy od 1 lipca 2022 r. W związku z tym w dniu 30 czerwca 2022 r. spółka złożyła za pośrednictwem poczty zawiadomienie o wyborze opodatkowania ryczałtem (ZAW-RD), w którym wskazała okres opodatkowania ryczałtem od 1 lipca 2022 r. do 31 grudnia 2025 r. Następnie w lipcu 2022 r. doszło do zamknięcia ksiąg i sporządzenia śródrocznego sprawozdania finansowego. Spółka jest zdania, że zawiadomienie o wyborze opodatkowania ryczałtem (ZAW-RD) może zostać złożone przed datą sporządzenia śródrocznego sprawozdania finansowego, o którym mowa w art. 28j ust. 5 ustawy CIT. W celu utwierdzenia się w swoim przekonaniu spółka zwróciła się do organu podatkowego z pytaniem, czy przedstawione przez nią stanowisko jest prawidłowe.

Błędna kolejność zdarzeń w związku z przejściem na CIT estoński

Organ podatkowy uznał stanowisko spółki za nieprawidłowe.W odpowiedzi na pytanie podatniczki, KIS wskazało, że zawiadomienie o przejściu na estoński CIT w trakcie przyjętego roku podatkowego nie może zostać złożone przed datą sporządzenia śródrocznego sprawozdania finansowego, o którym mowa w art. 28j ust. 5 ustawy o CIT.

Organ podatkowy wyjaśnił, że jeżeli spółka zaplanowała od 1 lipca 2022 r. zastosowanie opodatkowania w formie ryczałtu od dochodów spółek, to miała obowiązek zamknąć księgi rachunkowe na dzień 30 czerwca 2022 r. oraz sporządzić sprawozdanie finansowe zgodnie z przepisami o rachunkowości za okres od 1 stycznia 2022 r. do 30 czerwca 2022 r. Z uwagi na powyższe, aby zmienić formę opodatkowania na ryczałt od dochodów spółek, wnioskodawczyni powinna najpierw zamknąć księgi rachunkowe i sporządzić sprawozdanie finansowe, a następnie złożyć zawiadomienie o wyborze opodatkowania ryczałtem (ZAW-RD).

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 14 marca 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0114-KDIP2-2.4010.30.2023.1.ASK