Krajowa Informacja Skarbowa(KIS), wyjaśnia, że zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług, każda czynność wynajmu krótkoterminowego nieruchomości na rzecz turystów wypełniająca definicję działalności gospodarczej określoną w art. 15 ust. 2 tej ustawy, niezależnie od statusu rejestracyjnego podatnika, uważana jest za działalność gospodarczą i podlega opodatkowaniu.

Najem prywatny nieruchomości a VAT

Podatnik prowadził działalność gospodarczą w zakresie krótkoterminowego wynajmu oraz zarządzania nieruchomościami dzierżawionymi. Posiadał 2 własne nieruchomości, które były wynajmowane turystom w okresie letnim. Postanowił zakończyć tę działalność i rozwiązał umowy z właścicielami nieruchomości oraz zawiesił działalność gospodarczą.

Podatnik kontynuuje wynajem twierdząc, że usługi wynajmu prywatnego nieruchomości mieszkalnych na cele turystyczne są zwolnione z podatku VAT. Argumentuje, że już nie prowadzi działalności gospodarczej, lecz wynajem ten odbywa się na zasadach prywatnych, a on sam rozlicza się zryczałtowanym podatkiem dochodowym. Jednocześnie podatnik wznowił działalność gospodarczą niezwiązaną z wynajmem i jest VATowcem rozliczającym podatek liniowo. Podatnik chciał się dowiedzieć czy będąc podatnikiem VAT w działalności gospodarczej również jest podatnikiem VAT uzyskując przychody z najmu prywatnego.

Zdaniem podatnika zdarzenie gospodarcze polegające na uzyskaniu przychodów w ramach najmu prywatnego będzie zwolnione z odprowadzenia podatku VAT. Najem prywatny nie jest już związany z wykonywaną działalnością gospodarczą, a podatnik prowadzi go jako osoba prywatna i odprowadza zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 8,5%.

Stanowisko KIS

W przedmiotowej sprawie KIS wydała stanowisko, w którym podkreśla brak rozróżnienia w podatku VAT między "najmem prywatnym" a "najmem w ramach działalności gospodarczej". Organ podatkowy uznał, że wynajem krótkoterminowy nieruchomości na cele turystyczne, wykonywany w sposób ciągły do celów zarobkowych, bez względu na to, czy najem jest prowadzony w ramach działalności gospodarczej, czy jako odrębne źródło przychodu w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, jest działalnością gospodarczą zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług. Nawet jeśli osoba zawiesiła swoją działalność gospodarczą i wynajmuje nieruchomości jako osoba prywatna, nadal jest ona uważana za podatnika VAT, a jej usługi podlegają opodatkowaniu VAT-em według odpowiednich stawek.

Podsumowując, organ podatkowy stwierdził, że podatnik nadal świadczy usługi wynajmu krótkoterminowego nieruchomości na cele turystyczne jako część swojej działalności gospodarczej. W związku z tym, wszystkie te czynności podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa podatkowego.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 16 sierpnia 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0114-KDIP1-1.4012.395.2023.1.AWY