Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) uznała, że istnieje możliwość amortyzacji środka trwałego udostępnionego w ramach umowy współpracy.

Prawo do amortyzacji, a udostępnienie samochodu

Wnioskodawczyni, która jest wspólnikiem spółki jawnej jest zaangażowana w plan udostępnienia samochodu dostawczego zleceniobiorcy. Zleceniobiorca będzie używał samochodu w celu wykonywania napraw gwarancyjnych u klientów, którzy mają siedzibę na terenie Polski i Unii Europejskiej. Udostępnienie samochodu ma na celu umożliwienie zleceniobiorcy wykonywania napraw gwarancyjnych u klientów. Jest to forma wsparcia w prowadzeniu działalności gwarancyjnej. Spółka jawna będzie ponosić koszty utrzymania samochodu, takie jak ubezpieczenie, paliwo i ewentualne naprawy. Przewiduje się zawarcie umowy o stałej współpracy między spółką, a zleceniobiorcą.

Wnioskodawczyni skierowała pytanie do KIS czy będzie miała prawo do amortyzacji podatkowej samochodu, środka trwałego spółki, w części przypadającej na podatniczkę. W ocenie wnioskodawczyni przysługuje jej prawo do naliczania amortyzacji podatkowej od środka trwałego.

KIS: możliwość naliczania amortyzacji środka trwałego

Według oceny KIS, przedstawione stanowisko przez wnioskodawczynię jest prawidłowe. Organ stwierdził, że wnioskodawczyni będąca wspólnikiem spółki jawnej będzie miała prawo do naliczania amortyzacji podatkowej od udostępnionego samochodu. Zgodnie z przepisami, koszty podatkowe nie obejmują odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych oddanych do nieodpłatnego używania. Jednak w tym przypadku udostępnienie samochodu zleceniobiorcy nie ma charakteru nieodpłatnego, ponieważ firma zleceniobiorcy wykonała naprawy gwarancyjne na rzecz spółki i w zamian otrzymała upust cenowy. Organ podatkowy stwierdził, że udostępnienie samochodu jest działaniem racjonalnym, przynoszącym obu stronom transakcji realne korzyści i wykorzystanie zasobów spółki.

Organ zaznaczył, że nie istnieją żadne powiązania między spółką, a firmą zleceniobiorcy ani jej wspólnikami. Transakcja jest niezależna i nie wynika z żadnych powiązań biznesowych. Reasumując, udostępnienie samochodu ma na celu zabezpieczenie źródła przychodów spółki jawnej, umożliwiając zleceniobiorcy skuteczne wykonywanie napraw gwarancyjnych.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 27 kwietnia 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0113-KDIPT2-1.4011.88.2023.3.MZ