Dyrektor KIS potwierdził, że jeśli ojciec dziecka nie wykonywał w stosunku do dziecka władzy rodzicielskiej, a Wnioskodawczyni samodzielnie wychowuje dziecko, to posiada ona status osoby samotnie wychowującej dziecko i przysługuje jej prawo do rozliczenia się z podatku za 2022 r. w sposób przewidziany dla osoby samotnie wychowującej dziecko

Matka samotnie wychowująca dziecko

Osoba składająca zapytanie to matka samotnie wychowująca dziecko. Złożyła wniosek o interpretację prawa podatkowego dotyczący rozliczenia jako osoba samotnie wychowująca dziecko w zeznaniu podatkowym za rok 2022. W swoim zapytaniu podatniczka opisała swoją sytuację: od momentu rozwodu jej były mąż nie mieszka z nią i dzieckiem, nie sprawuje władzy rodzicielskiej nad synem i nie angażuje się w jego wychowanie. Kontakt ojca z dzieckiem ogranicza się do telefonicznych rozmów lub komunikatora Messenger.

Pytanie skierowane do Dyrektora KIS brzmiało: Czy w świetle prawa i wyżej opisanej sytuacji posiada Pani status osoby samotnie wychowującej dziecko - dotyczy rozliczenia za 2022 r.?

Możliwość preferencyjnego rozliczenia PIT

W odpowiedzi na zapytanie podatniczki organ stwierdził, że zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, osoba samotnie wychowująca dziecko to osoba, która jest panną, kawalerem, wdową lub wdowcem, pozostaje w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, lub jest rozwiedziona i nie wychowuje żadnego dziecka z jego rodzicem. W przypadku podatniczki, która od momentu rozwodu samotnie wychowuje dziecko, a ojciec dziecka nie sprawuje władzy rodzicielskiej i nie angażuje się w jego wychowanie, Dyrektor KIS przyjął, że podatniczka ma status osoby samotnie wychowującej dziecko i tym samym przysługuje jej prawo do rozliczenia się z podatku za 2022 r. w sposób przewidziany dla osoby samotnie wychowującej dziecko.

Podsumowanie

Wynikiem interpretacji przepisów podatkowych jest stwierdzenie, że podatniczka posiada status osoby samotnie wychowującej dziecko. W związku z tym, podatniczka ma prawo do rozliczenia się jako osoba samotnie wychowująca dziecko w zeznaniu podatkowym za rok 2022. Interpretacja ta ma znaczenie dla podatniczki, ponieważ wpływa na wysokość podatku do zapłacenia oraz na możliwość skorzystania z różnych ulg podatkowych i doliczeń.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 17 sierpnia 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0111-KDSB2-1.4011.244.2023.2.DK