Według Krajowej Informacji Skarbowej (KIS), docieplenie ościeży okiennych może być uwzględnione jako część ulgi termomodernizacyjnej na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ponieważ stanowi istotny element w procesie poprawy efektywności energetycznej budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

Docieplenie ościeży okiennych, a ulga termomodernizacyjna

Wnioskodawczyni jako współwłaścicielka budynku jednorodzinnego przeprowadziła termomodernizację z udziałem firmy, która wystawiła fakturę uwzględniającą koszty usługi i materiałów. Faktura została podzielona na dwie główne pozycje: docieplenie ścian zewnętrznych: na tę część faktury podatniczka otrzymała dwie dotacje, których łączna kwota została odjęta od faktury, a więc nie podlegała opodatkowaniu w 2022 roku oraz docieplenie ościeży okiennych: ta część faktury została w całości sfinansowana ze środków własnych.

Przed podjęciem decyzji o termomodernizacji przeprowadzono audyt energetyczny, który zalecił docieplenie ościeży okiennych, aby budynki spełniały obowiązujące normy emisyjności i były bardziej energooszczędne. Prace te obejmowały różne etapy, takie jak klejenie płyt ze styropianu, stosowanie zaprawy szpachlowej, montaż siatki zbrojącej, instalację narożników okiennych ochronnych, profili przyokiennych, a także gruntowanie i tynkowanie elewacji. Cała operacja ma na celu zapewnienie szczelności budynku i ochronę przed utratą ciepła, szczególnie w okolicach okien.

Wnioskodawczyni skierowała pytanie do KIS czy istnieje możliwość odliczenia docieplenia ościeży okiennych w budynku mieszkalnym w ramach usługi przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. W ocenie wnioskodawczyni ocieplenie ościeży okiennych powinno być zaliczone do katalogu usług związanych z wykonaniem termomodernizacji budynku mieszkalnego.

KIS: docieplenie ościeży okiennych jest objęte ulgą termomodernizacyjną

Według oceny KIS, przedstawione stanowisko przez wnioskodawczynię jest prawidłowe. Organ podatkowy stwierdził, że docieplenie ościeży okiennych może zostać zaliczone do ulgi termomodernizacyjnej na podstawie art. 26h ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. KIS podkreśliła, że podatnik będący właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego ma prawo odliczyć od podstawy, wydatki poniesione w roku podatkowym na materiały budowlane, urządzenia i usługi związane z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w budynku. Przedsięwzięcie termomodernizacyjne musi być zakończone w okresie 3 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.

Organ uznał, że budynek mieszkalny wnioskodawczyni spełnia wymogi definicji budynku jednorodzinnego. Budynek jednorodzinny to taki, który jest wolnostojący lub w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych i spełnia określone kryteria dotyczące liczby lokali mieszkalnych.

KIS stwierdziła, że docieplenie ościeży okiennych stanowi nieodzowny element procesu termomodernizacji, który nie może być zignorowany podczas izolacji ścian zewnętrznych budynku. Poprawne zabezpieczenie ościeży okiennych jest kluczowe, ponieważ minimalizuje straty cieplne i chroni budynek przed wychładzaniem się. Skutkiem termomodernizacji jest usprawnienie efektywności energetycznej budynku mieszkalnego jednorodzinnego, co jest czynnikiem niezbędnym, uprawniającym do skorzystania z ulgi.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 22 maja 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0111-KDSB2-2.4011.110.2023.3.AD