Dyrektor KIS potwierdził możliwość opodatkowania przychodów z działalności gospodarczej w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych według stawki 8,5%.

Usługi z zakresu testowania oprogramowania i zapewnienia jakości oprogramowania

Podatnik prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, świadcząc usługi z zakresu testowania oprogramowania i zapewnienia jakości oprogramowania. Jako manualny inżynier jakości, jest odpowiedzialny za weryfikację zmian wprowadzanych w oprogramowaniu, aplikacjach webowych, serwisach internetowych.

Prowadzi działalność gospodarczą od 1 lutego 2019 roku i złożył oświadczenie o wyborze formy opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Pierwszy dochód z tej działalności osiągnął w styczniu 2023 roku. Nie uzyskuje innych dochodów podlegających opodatkowaniu.

W tym stanie sprawy zadał pytanie: Czy według istniejącego stanu rzeczy zasadne jest rozliczanie podatku dochodowego według ryczałtu 8,5%?

8,5% stawka ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

W odpowiedzi na zadane pytanie, Dyrektor KIS stwierdził, że opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem dochodowym według stawki 8,5% jest zasadne. Prowadzona działalność gospodarcza podlega opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zgodnie z ustawą z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Przychody związane z testowaniem oprogramowania i zapewnianiem jakości oprogramowania są objęte tym podatkiem.

"Zatem, uzyskiwane przez Pana przychody ze świadczenia usług sklasyfikowanych pod symbolem PKWiU 62.02.30.0 "Usługi pomocy technicznej w zakresie technologii informatycznych i sprzętu komputerowego", opisane w stanie faktycznym, mogą być opodatkowane 8,5% stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Zastrzec jednak należy, że zastosowanie stawki 8,5% dla przychodów ze świadczonych przez Pana usług będzie prawidłowe wyłącznie, jeżeli spełnione są pozostałe ustawowe przesłanki opodatkowania w tej formie i uzyskane przez Pana przychody nie są przychodami ze świadczenia usług wymienionych w art. 12 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, do których ma zastosowanie wyższa stawka ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych." - wskazał organ.

Podsumowanie

Wniosek dla pytającego jest taki, że jest zasadne rozliczanie podatku dochodowego według ryczałtu 8,5% w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej związanej z testowaniem oprogramowania i zapewnianiem jakości oprogramowania. Odpowiednie przepisy ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne są zastosowane do tej działalności.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 9 maja 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0114-KDIP3-2.4011.270.2023.2.MR