Według Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) wnioskodawca nie może odliczyć wydatków związanych z zakupem i instalacją pompy ciepła w zeznaniu podatkowym za rok 2022, ponieważ inwestycja została ostatecznie zakończona i opłacona w roku 2023, co potwierdza faktura końcowa wystawiona w 2023 roku.

Wydatki na termomodernizację, a faktury zaliczkowe

W roku 2022 podatnik rozpoczął inwestycję w ramach termomodernizacji budynku mieszkalnego, którego jest współwłaścicielem w ramach wspólnoty majątkowej małżeńskiej. Inwestycja polegała na zakupie i instalacji pompy ciepła, która zastąpiła dotychczasowe źródło ciepła. Wydatki na tę inwestycję zostały poniesione w 2022 roku, a także w 2023 roku w związku z dodatkowymi pracami. Wydatki zostały udokumentowane fakturami zaliczkowymi i fakturą końcową. Wydatki nie zostały uwzględnione jako koszty uzyskania przychodów ani nie zostały odliczone od przychodu na podstawie ustawy o ryczałcie. Całkowicie pokryte zostały z dochodów własnych podatnika.

Wnioskodawca skierował pytanie do organu podatkowego czy poniesione wydatki i udokumentowane fakturami zaliczkowymi można odliczyć w zeznaniu podatkowym? Wnioskodawca uważa, że wydatki można odliczyć.

KIS: brak prawa do odliczenia poniesionych wydatków

KIS stwierdziła, że stanowisko wnioskodawcy jest nieprawidłowe. KIS uznała, że wnioskodawca nie ma prawa do odliczenia wydatków związanych z zakupem i instalacją pompy ciepła w zeznaniu podatkowym za rok 2022, ponieważ inwestycja została ostatecznie zakończona i opłacona w roku 2023. Organ podkreślił, że faktura zaliczkowa jest związana z pobraniem zaliczki na przyszłe dostawy towarów lub usług, ale faktura końcowa odnosi się do całkowitych kosztów poniesionych przez podatnika i stanowi ostateczne potwierdzenie tych kosztów.

W przypadku inwestycji termomodernizacyjnej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym, którego wnioskodawca jest współwłaścicielem, datą poniesienia wydatku jest data wystawienia faktury końcowej za zrealizowaną inwestycję. Oznacza to, że wydatki zostały poniesione w roku 2023, czyli w roku, w którym nastąpiło ostateczne podłączenie i uruchomienie pompy ciepła oraz wystawienie faktury końcowej.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 19 lipca 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0111-KDSB2-1.4011.211.2023.2.DK