Według Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) program rabatowy jest uważany za przychód ze stosunku pracy dla pracowników, co wiąże się z obowiązkiem obliczenia, pobrania i wpłacenia zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych od wartości przyznawanych rabatów.

Zniżki dla pracowników, a kwestia opodatkowania

Wnioskodawcą jest spółka, która prowadzi działalność w zakresie handlu detalicznego odzieżą różnych marek w sieci sklepów odzieżowych w Polsce. W ramach prowadzonej działalności firma wprowadziła program rabatowy dla pracowników, który obejmuje cały asortyment i wynosi 20% rabatu na ceny regularne lub po obniżce. Rabat ten jest udzielany na podstawie regulaminu wynagrodzeń i procedury "zasady dokonywania zakupów pracowniczych i pobierania odzieży służbowej". Pracodawca oblicza i odprowadza zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych od wartości zniżki.

Firma planuje rozszerzyć program rabatowy o członków najbliższej rodziny pracowników lub partnerów. Wysokość rabatu dla członków rodziny będzie taka sama jak dla pracowników tj. 20% na cały asortyment, jednak będzie ograniczona kwotowo do limitu 7.000,00 złotych rocznie. Członkowie rodziny będą otrzymywać imienne karty rabatowe, które umożliwią im dokonywanie zakupów z rabatem. Po przekroczeniu rocznego limitu, karta zostanie zablokowana, a kolejne zakupy z rabatem będą możliwe w kolejnym roku kalendarzowym.

Wnioskodawca skierował pytanie do KIS czy będzie zobowiązany do do odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych od wartości zniżki 20% za zakupy pracownicze do kwoty zakupu towaru 7.000,00 zł rocznie za pracowników? W ocenie wnioskodawcy, nie należy odprowadzać zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od wartości zniżki za pracowników.

KIS: program rabatowy stanowi przychód dla pracowników

Według KIS, przedstawione stanowisko przez wnioskodawcę jest nieprawidłowe. Organ podatkowy stwierdził, że program rabatowy spółki jest uważany za przychód ze stosunku pracy, a spółka jako płatnik, jest zobowiązana obliczyć, pobrać i wpłacić zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od wartości rabatów przyznawanych pracownikom oraz w przyszłości, członkom ich najbliższej rodziny. KIS wyjaśniła, że pracodawca nie ogranicza pracowników limitem kwotowym na zakupy towarów z rabatem. Przepisy podatkowe nie definiują pojęcia "rabatu", ale wyjaśniają, że udzielone rabaty stanowią przychodód dla pracowników. Istotne jest, czy świadczenie jest dostępne wyłącznie dla pracowników lub także innych osób związanych z pracodawcą.

Reasumując, organ zaznaczył, że udzielanie rabatów pracownikom stanowi dla nich przychód ze stosunku pracy, który jest opodatkowany zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 29 grudnia 2022 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0114-KDIP3-1.4011.963.2022.2.MZ