Krajowa Informacja Skarbowa wyjaśniła, że kwota otrzymana z tytułu przeniesienia prawa do wyłącznego korzystania z miejsca postojowego nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 10 ust. 1 pkt. 8 lit. a)-c) ustawy o PIT.

Sprzedaż miejsca postojowego a podatek PIT

Wnioskodawca, po zakupie mieszkania w 2021 roku, zdecydował się na sprzedaż jednego z przypisanych do niego miejsc postojowych w 2022 roku za kwotę 12 000 zł. Mając na uwadze specyfikę umowy i charakter miejsca postojowego, postanowił zwrócić się z pytaniem, czy kwota uzyskana z tej transakcji podlega opodatkowaniu według art. 10 ust. 1 pkt. 8 lit. a)-c) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Według Wnioskodawcy, miejsce postojowe nie jest wymienione w katalogu praw majątkowych podlegających opodatkowaniu zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt. 8 lit. a)-c). Dodatkowo, miejsce postojowe nie jest uznawane za samodzielny lokal ani za pomieszczenie przynależne do lokalu, co skutkuje brakiem podstaw do uznania go za odrębną nieruchomość. Na tej podstawie Wnioskodawca uznał, że sprzedaż miejsca postojowego nie podlega opodatkowaniu na mocy wymienionego artykułu.

Stanowisko KIS: podatek jest, ale z innego artykułu

Krajowa Informacja Skarbowa potwierdziła stanowisko Wnioskodawcy. Argumentując swoją decyzję, wskazała na brak miejsca postojowego w katalogu źródeł przychodów wymienionych w art. 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jednakże, sprzedaż prawa do miejsca postojowego kwalifikuje się jako przychód z praw majątkowych zgodnie z art. 18 tej samej ustawy. W rezultacie, kwota uzyskana z tej transakcji podlega opodatkowaniu, ale nie według art. 10, lecz art. 18. Warto pamiętać o tym przy dokonywaniu podobnych transakcji w przyszłości.

Źródło:Interpretacja indywidualna z dnia 31 sierpnia 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0113-KDIPT2-2.4011.411.2023.2.EC