Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) w swojej interpretacji wyjaśniła, że przypadku właścicieli nieruchomości, którzy nie prowadzą profesjonalnego obrotu nieruchomościami, sprzedaż nieruchomości nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (VAT).

Sprzedaż nieruchomości a opodatkowanie

Podatnik, będący właścicielem nieruchomości gruntowej, skierował pytanie do organu podatkowego dotyczące opodatkowania sprzedaży tej nieruchomości podatkiem od towarów i usług. Podatnik opisał szczegółowo stan faktyczny, w tym datę nabycia nieruchomości, przebieg podziału nieruchomości, trudną sytuację finansową i zdrowotną oraz działania podejmowane w celu znalezienia nabywców. Podatnik podkreślił, że nie prowadzi działalności gospodarczej ani profesjonalnego obrotu nieruchomościami.

Podatnik chciał się dowiedzieć, czy w świetle przedstawionego stanu faktycznego, sprzedaż w całości lub w części opisanej nieruchomości gruntowej podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem VAT. W ocenie podatnika sprzedaż opisanej nieruchomości gruntowej nie będzie wywoływać żadnych skutków podatkowych na gruncie podatku od towarów i usług, gdyż aktywność ta nie jest związana z profesjonalnym obrotem nieruchomościami, a jedynie zarządzaniem własnym majątkiem.

KIS potwierdziła stanowisko podatnika

KIS potwierdziła stanowisko podatnika, uznając, że działania podejmowane przez podatnika w celu sprzedaży nieruchomości nie wykraczają poza zwykły zarząd własnymi sprawami majątkowymi i nie mają charakteru profesjonalnego obrotu nieruchomościami.Organ podatkowy wyjaśnił, że aby ustalić, czy osoba dokonująca transakcji sprzedaży nieruchomości kwalifikuje się jako podatnik podatku VAT, istotne jest, czy można stwierdzić, że prowadzi ona działalność gospodarczą, zgodnie z definicją zawartą w przepisach ustawy.

Zatem, w przypadku gdy osoba fizyczna sprzedaje swój osobisty majątek okazjonalnie i nie ma zamiaru nadawać temu działaniu stałego charakteru, nie można uznać, że prowadzi ona działalność gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy. W związku z powyższym, organ uznał, że sprzedaż nieruchomości nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 14 sierpnia 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0114-KDIP1-3.4012.299.2023.3.MPA