Według Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) rolnik indywidualny, który generuje zysk ze sprzedaży nadwyżki energii elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznych, nie spełnia kryteriów prosumenta energii odnawialnej i musi rozliczyć przychód jako "przychód z innych źródeł''.

Sprzedaż nadwyżki energii elektrycznej, a opodatkowanie przychodów

Wnioskodawcą jest rolnik indywidualny prowadzący dział specjalny produkcji rolnej, zajmujący się hodowla indyków. Wnioskodawca posiada mikroinstalację fotowoltaiczną, która wytwarza energię elektryczną z odnawialnych źródeł energii. Nadwyżkę energii sprzedaje w systemie net billing na podstawie umowy sprzedaży energii elektrycznej. Wnioskodawca ma dwie oddzielne umowy - jedną na sprzedaż energii i drugą na jej dystrybucję. W systemie tym nie jest dostępny depozyt wirtualny, a wynagrodzenie za nadmiar energii otrzymuje na konto swojego gospodarstwa rolno-hodowlanego po wystawieniu faktury sprzedaży. Dodatkowo, musi zapłacić opłatę dystrybucyjną do innej firmy zajmującej się dystrybucją energii elektrycznej.

Pomimo że rolnik prowadzi działalność związaną z produkcją energii odnawialnej, nie spełnia kryteriów prosumenta ani prosumenta wirtualnego z powodu braku umowy kompleksowej, co wyklucza go z pewnych systemów rozliczeń przewidzianych w ustawie o odnawialnych źródłach energii. Ponadto, wynagrodzenie otrzymywane za sprzedaną nadwyżkę energii nie jest uważane za nadpłatę zgodnie z przepisami ustawy o odnawialnych źródłach energii.

Wnioskodawca skierował pytanie do KIS czy istnieją skutki podatkowe w związku z uzyskiwaniem sporadycznie przychodów ze sprzedaży nadwyżki energii elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznej? Zdaniem wnioskodawcy, żadne skutki podatkowe nie powstają.

KIS: sprzedaż nadwyżki energii zaliczona do przychodu z innych źródeł

Według oceny KIS, przedstawione stanowisko przez wnioskodawcę jest nieprawidłowe. KIS wskazała, że wnioskodawca który generuje przychód ze sprzedaży nadwyżki energii elektrycznej do sieci z mikroinstalacji fotowoltaicznych, jest zobowiązany rozliczyć się na zasadach ogólnych według obowiązującej skali podatkowej. Organ wyjaśnił, że głównym źródłem zarobkowym z mikroinstalacji fotowoltaicznych jest sprzedaż nadwyżki energii do sieci. Jeśli mikroinstalacja generuje więcej energii, niż jest potrzebne do zasilenia gospodarstwa rolnego, nadwyżka ta może być sprzedawana dostawcy energii lub wprowadzana do sieci dystrybucyjnej.

KIS stwierdziła, że wnioskodawca nie spełnia kryteriów prosumenta energii odnawialnej. Oznacza to, że rolnik indywidualny nie ma zawartej umowy kompleksowej na zakup energii elektrycznej i usług dystrybucji energii, co jest jednym z warunków bycia prosumentem zgodnie z ustawą o odnawialnych źródłach energii. Ponadto, wnioskodawca nie ma możliwości korzystania z systemu rozliczeń prosumenckich określonej w ustawie.

Reasumując, organ podatkowy podkreślił, że przychód ze sprzedaży nadwyżki energii elektrycznej poza własne potrzeby jest uznawany za "przychód z innych źródeł" zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 17 kwietnia 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0112-KDIL2-2.4011.902.2022.3.AG