Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) w swojej interpretacji wyjaśniła, że wycofanie samochodu z działalności gospodarczej na własne potrzeby jest opodatkowane VAT, natomiast przekazanie go w formie darowizny nie podlega opodatkowaniu.

Wycofanie samochodu z działalności gospodarczej na cele prywatne i darowizna a VAT

Podatnik zakupił samochód osobowy dla swojej firmy. W trakcie rozliczenia podatku VAT za lipiec 2020 r., odliczył on 50% VAT z tego zakupu. Następnie samochód został wprowadzony do środków trwałych i amortyzowany przez okres 30 miesięcy, a po zakończeniu okresu amortyzacji, wnioskodawca wycofał go ze środków trwałych na własne potrzeby. Dnia 1 lutego 2023 r., wnioskodawca przekazał ten samochód swojej żonie w formie darowizny. Wnioskodawca zwrócił się do KIS z pytaniem, czy to wycofanie samochodu na cele prywatne oraz przekazanie go w formie darowizny powinno być opodatkowane podatkiem od towarów i usług (VAT). Wnioskodawca uważał, że wycofanie samochodu na cele prywatne oraz przekazanie go w formie darowizny nie stanowi zdarzenia gospodarczego, które podlegałoby opodatkowaniu podatkiem VAT.

Stanowisko KIS

Na podstawie przedstawionego stanu faktycznego, KIS udzieliła odpowiedzi na pytanie zadane przez podatnika. Według stanowiska KIS, zdarzenie gospodarcze polegające na wycofaniu samochodu z działalności gospodarczej na cele prywatne, stanowi czynność podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 7 ust. 2 ustawy. Wynika to z faktu, że wnioskodawca, jako podatnik podatku VAT, wykorzystywał samochód w ramach swojej działalności gospodarczej i miał prawo do odliczenia VAT związanego z jego nabyciem. Natomiast w odniesieniu do przekazania darowizny samochodu organ wyjaśnił, że: "dokonana przez Pana darowizna przedmiotowego samochodu osobowego na rzecz Pana żony po wycofaniu samochodu z działalności gospodarczej na cele prywatne nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. W związku z darowizną tego samochodu nie działał Pan w charakterze podatnika, w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy, lecz dokonał Pan zarządu majątkiem osobistym."

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 24 lipca 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0112-KDIL1-3.4012.354.2023.1.AKR