Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) potwierdził, że opłaty eksploatacyjne oraz opłaty za energię elektryczną nie stanowią przychodu podlegającego opodatkowaniu, ponieważ podatnik pełni jedynie rolę pośrednika. Podstawą opodatkowania ryczałtem 8,5%/12,5% za najem prywatny jest jedynie czynsz najmu według Umowy z Najemcą.

Umowa najmu

Podatnik, będący właścicielem lokalu wynajmowanego przez pewną firmę, zwrócił się do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (KIS), w celu uzyskania interpretacji dotyczącej podstawy opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych za najem prywatny.

Zgodnie z umową najmu, podatnik otrzymuje od najemcy czynsz najmu oraz opłaty eksploatacyjne, takie jak opłaty administracyjne, zaliczki na zużycie wody, ścieki, koszty utrzymania nieruchomości wspólnej, opłaty za śmieci, fundusz remontowy, zaliczki na ogrzewanie oraz opłaty za energię elektryczną.

Pytanie podatnika dotyczyło tego, czy podstawą opodatkowania ryczałtem jest jedynie czynsz najmu czy też czynsz najmu powiększony o opłaty eksploatacyjne.

Stanowisko KIS

Dyrektor KIS w odpowiedzi na zapytanie podatnika przytoczył przepisy ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, zgodnie z którymi opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika pieniądze, wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń. Zgodnie z interpretacją, opłaty eksploatacyjne oraz opłaty za energię elektryczną, choć są przekazywane na rachunek podatnika, nie stanowią środków pozostawionych do jego dyspozycji. Podatnik pełni jedynie rolę pośrednika, przekazując te środki innym podmiotom uprawnionym do ich otrzymania. Opłaty eksploatacyjne oraz opłaty za energię elektryczną nie powiększają przychodu podatnika do opodatkowania.

"Prawidłowo wskazał Pan zatem, że pieniądze przekazane na opłaty eksploatacyjne związane z użytkowaniem lokalu (tj. opłaty administracyjne, zaliczki na zużycie wody, ścieki, koszty utrzymania nieruchomości wspólnej, opłaty za śmieci, fundusz remontowy, zaliczki na ogrzewanie) oraz na opłaty z tytułu energii elektrycznej (na podstawie refaktury dokumentu wystawionego przez Y), zgodnie z zawartą umową najmu, nie stanowią przysporzenia majątkowego. Jest Pan jedynie pośrednikiem przekazującym wpłaty do dostawców (usługodawców) do ponoszenia których zobowiązany jest Najemca. Tym samym podstawą opodatkowania ryczałtem za najem prywatny jest czynsz najmu według Umowy z Najemcą." - wskazał organ.

Podsumowanie

Wynikające z interpretacji wnioski dla pytającego są takie, że podstawą opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych za najem prywatny jest jedynie czynsz najmu z umowy zawartej z najemcą. Opłaty eksploatacyjne oraz opłaty za energię elektryczną, mimo że są przekazywane na rachunek podatnika, nie są uznawane za przychód podlegający opodatkowaniu.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 7 marca 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0115-KDST2-1.4011.36.2023.1.AW