Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) stwierdziła, że skorzystanie z ulgi dla seniorów jest możliwe dla osób, które pomimo osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego nadal pozostają aktywne zawodowo i nie pobierają świadczeń emerytalno-rentowych. KIS oceniła, że warunkiem koniecznym uprawniającym do skorzystania z ulgi jest podleganie ubezpieczeniom społecznym z tytułu uzyskiwanych przychodów.

Ulga dla seniora, a brak pobrania składek na ubezpieczenie społeczne

Wnioskodawczyni ma 60 lat, nadal pracuje i nie pobiera świadczenia emerytalnego. Z informacji PIT-11 wynika, że pracodawca odprowadza składki na ubezpieczenie zdrowotne, ale nie pobiera składek na ubezpieczenie społeczne. Wnioskodawczyni jest zatrudniona jako prokurator w prokuraturze rejonowej. Zatrudnienie jest oparte na mianowaniu oraz stosunku służbowym. Wnioskodawczyni wskazała, że pomimo, iż podlega ubezpieczeniom społecznym z tytułu swoich przychodów z pracy, nie otrzymuje żadnych świadczeń wymienionych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wnioskodawczyni skierowała pytanie do KIS czy ma możliwość skorzystania z ulgi dla seniora ? Według wnioskodawczyni, ma ona prawo do skorzystania z ulgi.

KIS: ubezpieczenie społeczne warunkiem skorzystania z ulgi dla seniora

Według KIS, stanowisko wnioskodawczyni jest nieprawidłowe. Organ stwierdził, że wnioskodawczyni nie może skorzystać z ulgi dla pracujących seniorów, ponieważ nie spełnia warunku podlegania ubezpieczeniom społecznym z tytułu uzyskiwanych przychodów. KIS podkreśliła, że zgodnie z art. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne i rentowe nie obejmują prokuratorów, co oznacza, że nie są odprowadzane składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń.

Organ wyjaśnił, że nawet jeśli osoba osiągnęła wiek uprawniający do skorzystania z ulgi dla pracujących seniorów, ale nadal pracuje jako prokurator i nie pobiera świadczenia emerytalnego, nie spełnia podstawowego warunku do skorzystania z ulgi, którym jest podleganie ubezpieczeniom społecznym z tytułu uzyskiwanych przychodów.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 8 sierpnia 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0113-KDIPT2-2.4011.439.2023.2.AKR