Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) w swojej interpretacji wyjaśniła, że transakcja zakupu płodów rolnych od kontrahenta spoza UE może zostać uznana za wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (WNT). Wnioskodawca ma obowiązek naliczyć VAT należny od wartości brutto transakcji i może go odliczyć jako VAT naliczony. Transakcję należy wykazać w części deklaracyjnej pliku JPK_VAT na odpowiednich pozycjach. Natomiast informacja podsumowująca VAT-UE nie powinna zawierać takiej transakcji.

Odliczenie VAT w transakcji z kontrahentem z Czech niezarejestrowanym do VAT UE

Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem VAT zarejestrowanym do VAT UE. Planuje nabyć towary od czeskiego kontrahenta, który prowadzi działalność gospodarczą na terytorium Czech, ale nie jest zarejestrowany do VAT UE ani w Polsce, ani w Czechach. Nabywane towary będą przekraczały granicę czesko-polską i nie będą to nowe środki transportu ani wyroby akcyzowe, tylko płody rolne. Wnioskodawca chciał się dowiedzieć, czy taka transakcja ma cechy WNT i czy może odliczyć VAT należny jako VAT naliczony a także czy taką transakcję należy wykazać w informacji podsumowującej VAT-UE.

Stanowisko KIS

KIS, wyjaśniła, że transakcja może zostać uznana za wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów pod warunkiem, że nabywcą tych towarów jest podatnik, o którym mowa w art. 15 lub podatnik podatku od wartości dodanej, a nabywane towary mają służyć działalności gospodarczej podatnika, lub osoba prawna niebędąca podatnikiem, o którym mowa w art. 15, natomiast dokonujący dostawy towarów jest podatnikiem, o którym mowa w art. 15 lub podatnikiem podatku od wartości dodanej. W sytuacji gdy spełnione zostaną powyższe warunki transakcję uznaje się za wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, o którym mowa w art. 9 ust. 1 ustawy. Jak wynika z opisu sprawy, opisana transakcja wypełnia zawartą w art. 9 ustawy definicję WNT. Nie ma również warunków wyłączających zastosowanie WNT, o których mówi art. 10 ustawy o VAT. W związku z tym, wnioskodawca powinien rozpoznać tę transakcję jako WNT i naliczyć VAT należny od wartości brutto w części deklaracyjnej pliku JPK_VAT na pozycjach 23 i 24. Jednocześnie ma prawo odliczyć ten VAT jako VAT naliczony, który powinien być wykazany na pozycjach 42 i 43.

Co do wykazania transakcji w informacji podsumowującej VAT-UE, KIS stwierdził, że tego typu transakcji nie należy wykazywać w deklaracji VAT-UE, ponieważ kontrahent wnioskodawcy nie posiada aktywnego numeru VAT-UE. Ewentualne rozbieżności między wartościami WNT w części deklaracyjnej pliku JPK_VAT a danymi w informacji podsumowującej VAT-UE powinny być wyjaśniane z właściwym dla wnioskodawcy Naczelnikiem Urzędu Skarbowego.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 1 września 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0111-KDIB3-3.4012.250.2023.1.AW