Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) stwierdziła, że wydatki poniesione na nabycie obligacji są uważane za koszty podatkowe, które można uwzględnić w kosztach uzyskania przychodów.

Nabycie obligacji, a koszt uzyskania przychodu

Wnioskodawca, będący polskim rezydentem podatkowym i podatnikiem podatku PIT, nabył obligacje korporacyjne emitowane przez różne spółki. Podczas nabycia obligacji ponosił wydatki, a teraz rozważa ich odpłatne zbycie na rzecz podmiotu trzeciego. Istnieje ryzyko, że cena uzyskana ze zbycia obligacji będzie niższa od wydatków poniesionych na ich nabycie, co spowoduje powstanie straty finansowej.

Wnioskodawca zadał pytanie KIS czy w sytuacji odpłatnego zbycia obligacji wydatki na nabycie przez podatnika obligacji będą stanowiły w całości koszty uzyskania przychodów w podatku PIT? W ocenie wnioskodawcy, wydatki będą stanowiły w całości koszty uzyskania przychodów.

KIS: wydatki na nabycie obligacji są uwzględnione jako koszty podatkowe

Według oceny KIS, przedstawione stanowisko przez wnioskodawcę jest prawidłowe. Organ podatkowy stwierdził, że zgodnie z przepisem art. 23 ust. 1 pkt 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wydatki poniesione na nabycie lub objęcie papierów wartościowych (takich jak obligacje) są uważane za koszty podatkowe. Jednakże prawo do uwzględnienia tych wydatków jako kosztów podatkowych aktywizuje się dopiero w momencie, gdy te papier wartościowe zostaną odpłatnie zbyte.

KIS podkreśliła, że podatnicy mogą zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wszystkie wydatki, które są związane przyczynowo-skutkowo z osiągnięciem przychodów, o ile nie zostały wyłączone z katalogu kosztów uzyskania przychodów w art. 23 tej ustawy. Organ uważa, że wnioskodawca przekazał pieniądze emitentowi obligacji. To oznacza, że poniesione koszty są rzeczywiste i trwałe. Dodatkowo, wnioskodawca posiada dokumenty potwierdzające, że faktycznie nabył obligacje i wydał pieniądze na ich zakup. KIS podkreśliła ponadto, że wydatki na nabycie obligacji nie zostały wyłączone z katalogu kosztów uzyskania przychodów.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 28 kwietnia 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0115-KDIT1.4011.188.2023.1.MK