Dyrektor KIS potwierdził, że przychody ze świadczenia usług sklasyfikowanych pod symbolem PKWiU 62.02.30 "Usługi pomocy technicznej w zakresie technologii informatycznych i sprzętu komputerowego", mogą być opodatkowane 8,5% stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Usługi pomocy technicznej w zakresie technologii informatycznych i sprzętu komputerowego

Podatnik złożył wniosek o uzyskanie interpretacji indywidualnej w zakresie możliwości zastosowania przepisów art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Podatnik prowadzi działalność gospodarczą od 2023 r. opodatkowaną w formie ryczałtu ewidencjonowanego. Głównym przedmiotem działalności gospodarczej są usługi pomocy technicznej w zakresie technologii informatycznych i sprzętu komputerowego. Przedsiębiorstwo świadczy usługi stanowiące PKWiU "62.02.30.0" tj. "Usługi pomocy technicznej w zakresie technologii informatycznych i sprzętu komputerowego".

Do zadan Wnioskodawcy należy:

‒testowanie manualne oprogramowania komputerowego,

‒tworzenie scenariuszy i przypadków testowych,

‒analiza błędów oprogramowania,

‒analizowanie wymagań biznesowych/projektowych i dokumentowanie rezultatów,

‒tworzenie dokumentacji testowej (plany testów, strategie, przypadki testowe) w całym procesie wytwórczym,

‒tworzenie danych testowych na potrzeby wykonania testów,

‒rejestracja wyników testów, zgłaszanie i raportowanie incydentów testowych,

‒przygotowanie środowiska testowego do uruchomienia testów,

‒uruchomienie narzędzi wspomagających proces testowania.

Oczekuje on potwierdzenia możliwości opodatkowania przychodów z usług pomocy technicznej w zakresie technologii informatycznych i sprzętu komputerowego stawką 8,5%.

Opodatkowanie w formie ryczałtu ewidencjonowanego wg stawki 8,5%

Według Dyrektora KIS, przychody z działalności usługowej opisanej przez podatnika mogą być opodatkowane w formie ryczałtu ewidencjonowanego wg stawki 8,5%, zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a) ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

"Zatem uzyskiwane przez Panią przychody ze świadczenia usług sklasyfikowanych pod symbolem PKWiU 62.02.30 "Usługi pomocy technicznej w zakresie technologii informatycznych i sprzętu komputerowego", mogą być opodatkowane 8,5% stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Zastrzec jednak należy, że zastosowanie stawki 8,5% dla przychodów ze świadczonych przez Panią usług będzie prawidłowe wyłącznie, jeżeli spełnione są pozostałe ustawowe przesłanki opodatkowania w tej formie, tzn. uzyskane przez Panią przychody nie są przychodami ze świadczenia usług wymienionych w art. 12 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, do których ma zastosowanie wyższa stawka ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych." - wskazał organ.

Podsumowanie

Interpretacja wydana przez Dyrektora KIS pozwala podatnikowi na opodatkowanie swoich przychodów z działalności usługowej w formie ryczałtu ewidencjonowanego wg stawki 8,5%, co może przynieść mu korzyści podatkowe. Zgodnie z przedstawionymi przez podatnika informacjami, jego działalność usługowa może zostać zaliczona do kodu PKWiU 62.02.30.0 "Usługi pomocy technicznej w zakresie technologii informatycznych i sprzętu komputerowego", co jest istotne przy ustalaniu właściwego opodatkowania.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 12 kwietnia 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0114-KDIP3-1.4011.153.2023.2.AC