Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) uznała, że skorzystanie z ulgi na powrót jest możliwie przy spełnieniu wszystkich wymaganych warunków, zawartych w ustawie o PIT.

Prowadzenie działalności gospodarczej, a ulga na powrót

Wnioskodawczyni, obywatelka Białorusi przeniosła się do Polski w dniu 27 maja 2022 roku. Od kwietnia 2013 roku posiada Kartę Polaka, którą otrzymała na podstawie decyzji ambasady RP w Mińsku. Kobieta uzyskała zezwolenie na pobyt stały na terytorium Polski od 14 listopada 2022 roku. W 2023 roku założyła jednoosobową działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem liniowym. Od momentu przeprowadzki do Polski w maju 2022 roku, wnioskodawczyni uważa Polskę za swoje miejsce zamieszkania i centrum interesów życiowych. Kobieta planuje uzyskanie obywatelstwa polskiego oraz posiada certyfikat znajomości języka. Wnioskodawczyni w okresie 2019-2021 nie przebywała na terytorium Polski dłużej niż 183 dni w każdym roku podatkowym.

Podatniczka zadała pytanie KIS czy w ramach prowadzenia działalności gospodarczej opodatkowanej podatkiem liniowym może skorzystać z ulgi na powrót? Wnioskodawczyni uważa, że przysługuje jej możliwość skorzystania z ulgi.

KIS: łączne spełnienie warunków uprawnia do skorzystania z ulgi

KIS stwierdziła, że stanowisko wnioskodawczyni jest prawidłowe. KIS uznała, że wnioskodawczyni ma prawo skorzystania z ulgi na powrót, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 152 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Organ wskazał, że podatniczka przebywała w Polsce przez ponad 183 dni, mieszkała na Białorusi przez trzy lata kalendarzowe poprzedzające rok 2022, posiada Kartę Polaka oraz dokumenty potwierdzające jej miejsce zamieszkania.

KIS podkreśliła, że certyfikat rezydencji jest definiowany w art. 5a pkt 21 ustawy o PIT jako zaświadczenie o miejscu zamieszkania podatnika dla celów podatkowych wydane przez właściwy organ administracji podatkowej państwa miejsca zamieszkania podatnika. W przypadku braku certyfikatu rezydencji, można wykorzystać inne dowody dokumentujące miejsce zamieszkania dla celów podatkowych, takie jak umowa o pracę, historia zatrudnienia, zagraniczne zeznania podatkowe, umowa najmu nieruchomości za granicą, paski wynagrodzeń, wyciągi bankowe czy zaświadczenia od zagranicznych pracodawców. KIS stwierdziła, że wnioskodawczyni posiada inne dokumenty potwierdzające jej miejsce zamieszkania dla celów podatkowych na Białorusi przed przyjazdem do Polski.

Reasumując, organ podatkowy uznał, że wnioskodawczyni spełniła wszystkie wymagane warunki do skorzystania z ulgi na powrót.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 4 sierpnia 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0115-KDIT3.4011.395.2023.2.PS