Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) w swojej interpretacji wyjaśnia, że sprzedaż rozdzielczej sieci wodociągowej nie podlega opodatkowaniu VAT.

Sprzedaż sieci wodociągowej a zwolnienie z VAT

Miasto, planuje sprzedaż rozdzielczej sieci wodociągowej. Sieć została wybudowana przez prywatnego inwestora i nieodpłatnie przekazana na rzecz miasta, które następnie przekazało ją do nieodpłatnej eksploatacji. Sieć składa się z różnych elementów, takich jak studnie, rury, hydranty i zasuwy. Miasto nie poniosło nakładów inwestycyjnych związanych z siecią, nie wykorzystywało jej do sprzedaży opodatkowanej ani nie ponosiło nakładów na jej ulepszenie. Sieć jest wykorzystywana do realizacji celów publicznych związanych z gospodarką wodno-ściekową.

Wnioskodawca chciał się dowiedzieć czy do sprzedaży rozdzielczej sieci wodociągowej będzie miało zastosowanie zwolnienie z podatku VAT. Miasto stało na stanowisku, że dostawa towarów w postaci sieci wodociągowej jest zwolniona z opodatkowania.

Stanowisko KIS

Organ podatkowy w swojej interpretacji indywidualnej zgodził się z wnioskodawcą, że dostawa rozdzielczej sieci wodociągowej jest zwolniona z opodatkowania VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług. KIS zaznaczył, że warunki do zastosowania tego zwolnienia zostały spełnione, ponieważ sieć nie była używana przez miasto do celów opodatkowanych ani nie były ponoszone nakłady na jej ulepszenie. W związku z powyższym, faktura wystawiona przez miasto w transakcji będzie zawierać stawkę VAT równą 0%.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 31 sierpnia 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0111-KDIB3-2.4012.421.2023.1.MN