Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) w swojej interpretacji wyjaśniła, że w przypadku sprzedaży promocyjnej, gdzie klient ma możliwość nabycia towarów za symboliczną złotówkę, spółka powinna określić podstawę opodatkowania na podstawie faktycznej zapłaty od nabywcy, pomniejszonej o kwotę należnego podatku VAT.

Podatek VAT a promocyjna sprzedaż produktów za 1 zł

Spółka zarejestrowana jako czynny podatnik VAT rozpoczęła promocję swojego produktu, który jest polepszaczem glebowym używanym do użyźniania gleby roślin nienadających się do spożycia. Produkt wzbogaca glebę w składniki pokarmowe, poprawia właściwości fizyczne, chemiczne i biologiczne gleb. Środek może być stosowany m.in. w uprawie roślin ozdobnych. Promocja polega na dodaniu do każdorazowego zakupu polepszacza glebowego, po znacznie obniżonej cenie, wiaderka pochodzącego z recyklingu z logo spółki. W ramach promocji, spółka oferuje klientom możliwość nabycia wiaderka po znacznie obniżonej cenie, tj. za 1 zł brutto.

Spółka chciała się dowiedzieć czy w przypadku sprzedaży promocyjnej obejmującej uprawnienia klientów do nabycia towarów po istotnie obniżonej cenie, a więc za 1 zł brutto, spółka powinna określić podstawę opodatkowania dla tych towarów promocyjnych w wysokości wskazanej na fakturze ceny sprzedaży, a więc 1 zł pomniejszona o kwotę należnego podatku od towarów i usług?

Stanowisko KIS

Organ podatkowy zgodził się z stanowiskiem spółki, uznając, że podstawą opodatkowania podatkiem VAT w przypadku sprzedaży towarów promocyjnych za symboliczną złotówkę będzie rzeczywista kwota należna od nabywcy, pomniejszona o kwotę należnego podatku od towarów i usług.

Zgodnie z przepisami ustawy o VAT, podstawą opodatkowania jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą podatnik otrzymał od nabywcy za sprzedaż towarów lub usług. W przypadku udzielania rabatów czy obniżek cenowych, podstawa opodatkowania może być pomniejszona o te kwoty. Nie ma ograniczeń co do wielkości udzielanego rabatu, co oznacza, że podatnik ma swobodę ustalania cen, o ile działania te są uzasadnione ekonomicznie i nie mają na celu uniknięcia opodatkowania.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 6 września 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0114-KDIP1-3.4012.480.2023.1.JG