Według Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) wnioskodawczyni ma prawo do odliczenia od podatku dochodowego od osób fizycznych kosztów związanych z instalacją fotowoltaiczną.

Instalacja fotowoltaiczna, a odliczenie kosztów

Wnioskodawczyni jest właścicielką budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Rozpoczęła budowę w 2020 roku i ukończyła ją 20 grudnia 2021 roku, kończąc wszystkie prace zgodnie z projektem. Następnie zainstalowała mikroinstalację fotowoltaiczną w styczniu 2022 roku. Budynek był zamieszkany i użytkowany przed montażem instalacji fotowoltaicznej, co potwierdzają płatności za media (woda i prąd) oraz zawarta umowa na media.

Podatniczka skierowała pytanie do KIS czy może skorzystać z odliczenia od dochodu środków poniesionych na wykonanie instalacji fotowoltaicznej. Wnioskodawczyni uważa, że może dokonać odliczenia.

KIS: istnieje możliwość odliczenia kosztów instalacji fotowoltaicznej

Według oceny KIS, stanowisko wnioskodawczyni jest prawidłowe. Organ podatkowy uznał, że podatniczka może skorzystać z odliczenia ze środków poniesionych na wykonanie instalacji fotowoltaicznej. KIS powołała się na art. 26h ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który przewiduje ulgę termomodernizacyjną dla właścicieli istniejących budynków mieszkalnych jednorodzinnych. KIS podkreśliła, że status budynku, czyli to, czy można go uznać za istniejący czy w budowie, może być rozpatrywany na podstawie dowodów świadczących o użytkowaniu tego budynku przez podatnika.

Formalne oddanie budynku do użytkowania nie przesądza o możliwości skorzystania z ulgi termomodernizacyjnej. W przypadku budynku wnioskodawczyni, KIS uznała go za istniejący z dniem zakończenia prac budowlanych. Ponadto, KIS wskazała, że faktura za instalację fotowoltaiczną została wystawiona po zakończeniu prac budowlanych, co nie stanowi przeszkody do skorzystania z ulgi termomodernizacyjnej.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 6 września 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0111-KDSB2-1.4011.279.2023.2.JJ