Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) stwierdziła, że że podatniczka nie może kontynuować odpisów amortyzacyjnych od lokali mieszkalnych w swojej działalności gospodarczej.

Amortyzacja nieruchomości, a uwzględnienie dotychczasowych odpisów

Wnioskodawczyni posiada kilka nieruchomości, które wynajmowała do grudnia 2022 roku na zasadach ogólnych. Wszystkie nieruchomości nabyła przed 1 stycznia 2022 roku i rozpoczęła proces amortyzacji, ale do końca 2022 roku nie dokonała jeszcze pełnych odpisów amortyzacyjnych. W styczniu 2023 roku rozpoczęła działalność gospodarczą związaną z wynajmem tych samych nieruchomości, które teraz są ujęte w ewidencji środków trwałych jej firmy. Chciałaby kontynuować proces amortyzacji, uwzględniając już wykonane odpisy amortyzacyjne przed 2022 rokiem.

Podatniczka skierowała pytanie do KIS czy w zakresie opisanych lokali mieszkalnych w roku 2023 i latach następnych, będzie miała prawo zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od lokali przeznaczonych działalności gospodarczej na wynajem? Wnioskodawczyni uważa, że dalej przysługuje jej prawo do dokonywania odpisów amortyzacyjnych.

KIS: nieruchomości nie podlegają odpisom amortyzacyjnym

KIS uznała, że stanowisko wnioskodawczyni jest błędne. Organ podatkowy stwierdził, że podatniczka nie może kontynuować odpisów amortyzacyjnych od lokali mieszkalnych w ramach swojej działalności gospodarczej od stycznia 2023 roku. KIS wskazała, że do końca 2022 roku podatnicy mieli możliwość stosowania starych przepisów dotyczących amortyzacji, które obowiązywały na dzień 31 grudnia 2021 roku, za pomocą przepisu przejściowego.

Organ podkreślił, że od 1 stycznia 2023 roku nieruchomości mieszkalne nie podlegają już odpisom amortyzacyjnym. Organ podatkowy wyjaśnił, że podatniczka nie ma prawa kontynuować odpisów amortyzacyjnych od tych lokali mieszkalnych w ramach swojej działalności gospodarczej.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 30 sierpnia 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0115-KDIT3.4011.446.2023.2.JS