Dyrektor KIS potwierdził, że jeżeli renta wypłacana jest na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych obowiązujących w Irlandii, to jest ona zwolniona z opodatkowania polskim podatkiem dochodowym na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Opodatkowanie renty wdowiej otrzymywanej z Irlandii

Wnioskodawczyni zwróciła się do Dyrektora KIS z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej w sprawie opodatkowania renty wdowiej otrzymywanej z Irlandii.

Wnioskodawczyni jest Polką i ma miejsce zamieszkania w Polsce. Jej mąż pracował w Irlandii i zmarł w styczniu 2023 roku. W związku z tym, Wnioskodawczyni otrzymuje rentę wdowią przez irlandzki Urząd Pomocy Społecznej - Social Welfare Services Office od lutego 2023 roku. Renta ta jest zwolniona z podatku dochodowego w Irlandii.

Wnioskodawczyni chciała dowiedzieć się, czy renta ta podlega opodatkowaniu w Polsce, a Bank, który wypłaca świadczenie, słusznie pobiera zaliczki na podatek dochodowy.

Jest zwolniona z opodatkowania PIT

Dyrektor KIS odpowiedział na pytanie Wnioskodawczyni, powołując się na art. 21 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z tym artykułem, jeżeli renta wypłacana jest na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych obowiązujących w Irlandii, to jest ona zwolniona z opodatkowania polskim podatkiem dochodowym. W związku z tym, organ stwierdził, że renta wdowia otrzymywana przez Wnioskodawczynię z Irlandii nie podlega opodatkowaniu w Polsce.

"Jednocześnie jednak, skoro otrzymywana renta wdowia - jak Pani twierdzi - jest świadczeniem rodzinnym przyznanym na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych obowiązujących w Irlandii, to jest ona zwolniona z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Tym samym, nie ciążył na Pani obowiązek odprowadzania z tego tytułu zaliczek na podatek dochodowy. W konsekwencji, bank w Polsce dokonując wypłaty świadczenia na Pani rzecz nie powinien od tych należności pobierać zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych." - wskazał organ.

Podsumowanie

Wynika z interpretacji, że renta wdowia otrzymywana przez Wnioskodawczynię z Irlandii jest zwolniona z opodatkowania w Polsce zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Oznacza to, że Wnioskodawczyni nie jest zobowiązana do odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy. Bank, który wypłaca rentę, nie powinien pobierać zaliczek na podatek dochodowy od tej renty.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 6 września 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0113-KDIPT2-2.4011.480.2023.2.EC