Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) w swojej interpretacji wyjaśniła, że dla dokonania korekty daty sprzedaży spółka działa prawidłowo wystawiając fakturę korygującą.

Poprawność wystawiania faktur korygujących przy błędnej dacie sprzedaży

Pytający, będący sprzedawcą maszyn poligraficznych, zwrócił się do Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) z pytaniem dotyczącym poprawności wystawienia faktury korygującej w przypadku błędnej daty sprzedaży. Spółka jest czynnym podatnikiem podatku VAT i dokumentuje swoją sprzedaż fakturami. Występują sytuacje, w których spółka zauważa błędy w zakresie daty sprzedaży i w celu skorygowania tych błędów wystawia fakturę korygującą. Spółka chciała się upewnić czy działa prawidłowo wystawiając fakturę korygującą, aby skorygować datę sprzedaży.

Stanowisko KIS

KIS, wyjaśnia, że spółka postępuje prawidłowo wystawiając fakturę korygującą w celu dokonania korekty daty sprzedaży. W przypadku stwierdzenia pomyłki w jakiejkolwiek pozycji faktury, w tym przypadku błędnej daty sprzedaży, podatnik jest zobowiązany do wystawienia faktury korygującej zgodnie z art. 106j ust. 1 ustawy VAT. Przepis ten wymienia szereg przypadków, w których podatnik jest zobowiązany do wystawienia faktury korygującej, w tym również stwierdzenie pomyłki w jakiejkolwiek pozycji faktury.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 9 marca 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0114-KDIP1-3.4012.86.2023.1.JG