Według Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) agencja marketingowa pełni rolę wykonawcy i nie jest odpowiedzialna za pobieranie PIT od nagród przyznawanych w ramach akcji.

Rola płatnika w PIT

Wnioskodawcą jest spółką kapitałowa prowadząca działalność gospodarczą w zakresie wynajmu i zarządzania nieruchomościami. W związku z tym, wnioskodawca zlecił agencji marketingowej przeprowadzenie akcji promocyjnych i marketingowych mających na celu zwiększenie sprzedaży w sklepach najemców podatnika oraz budowanie pozytywnego wizerunku spółki. W ramach akcji "pro sale," uczestnicy otrzymują nagrody za zakupy w sklepach będących najemcami wnioskodawcy. Na przykład za każdy paragon o wartości 100 zł uczestnik otrzymuje kupon o wartości 20 zł na zakupy w tych sklepach lub nagrodę rzeczową. Uczestnicy nie mają żadnego formalnego związku ani umowy z wnioskodawcą ani agencją marketingową, i nie są pracownikami tych firm.

Wnioskodawca zadał pytanie KIS czy w przypadku gdy zastosowania nie znajdzie żadne zwolnienie podatkowe, rolę płatnika PIT pełni agencja marketingowa? W ocenie podatnika, odpowiedź na zadanie pytanie jest twierdząca.

KIS: Rolę płatnika pełni zleceniodawca

Według KIS, zaprezentowane stanowisko przez wnioskodawcę jest nieprawidłowe. Organ podatkowy uznał, że wnioskodawca jako zleceniodawca odpowiadać będziecie za ewentualne obowiązki podatkowe związane z nagrodami przyznawanymi w ramach akcji, a agencja marketingowa nie będzie pełnić roli płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych.

W ocenie KIS płatnikiem PIT jest osoba lub firma, która bezpośrednio dokonuje wypłat lub stawia środki pieniężne lub wartości pieniężne do dyspozycji uczestników. Agencja marketingowa pełni rolę wykonawcy, organizując i dostarczając nagrody na zlecenie wnioskodawcy, ale nie jest bezpośrednio odpowiedzialna za pobieranie i rozliczanie PIT od tych nagród. Organ podkreślił, że agencja marketingowa może wystawiać fakturę VAT dokumentującą wynagrodzenie za swoje usługi, ale nie ma obowiązku pobierania PIT od nagród, które są przekazywane uczestnikom akcji.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 27 stycznia 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0113-KDIPT2-3.4011.843.2022.3.JŚ