Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) uznała, że zmiany organizacyjne i techniczne w wypłatach wynagrodzenia nie zmieniają roli płatnika podatku dochodowego od wynagrodzenia.

Czynności agencyjne, a zaliczka na podatek dochodowy

Wnioskodawcą jest spółka akcyjna (bank), która działa jako agent ubezpieczeniowy, który korzysta z usług osób fizycznych wykonujących czynności agencyjne (OFWCA) zatrudnionych przez firmy zewnętrzne. Bank zawiera z OFWCA umowy zlecenia i umowy o pracę dedykowane do wykonywania czynności agencyjnych. Chcąc uprościć procesy rozliczeniowe, Bank planuje, że wynagrodzenie za czynności agencyjne będzie wypłacane przez firmy zewnętrzne, z równoczesnym refinansowaniem przez bank.

Wnioskodawca skierował pytanie do KIS czy bank nie będzie podmiotem zobowiązanym do poboru zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych od wynagrodzenia wypłacanego na rzecz OFWIEC? Wnioskodawca uważa, że bank nie będzie podmiotem zobowiązanym do poboru jako płatnik podatku.

KIS: bank jest płatnikiem PIT

Według KIS, zaprezentowane stanowisko przez wnioskodawcę jest nieprawidłowe. KIS uznała, że zmiany organizacyjne i techniczne w wypłatach wynagrodzenia nie zmieniają roli płatnika, a więc bank pozostaje płatnikiem podatku dochodowego od wynagrodzenia. Organ wyjaśnił, że zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, płatnicy są odpowiedzialni za obliczanie, pobieranie i wpłacanie podatku dochodowego. Przy usługach agencyjnych, Bank jako płatnik jest zobowiązany do pobierania zaliczek na podatek dochodowy od wynagrodzenia wypłacanego OFWCA'om z tytułu umów zlecenia.

W ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych określono, że strona, która zleciła wykonanie usługi na podstawie umowy zlecenia (czyli zleceniodawca), jest odpowiedzialna za obliczenie, pobranie i przekazanie podatku dochodowego wynikającego z wynagrodzenia, które wypłaca zleceniobiorcy. Firmy zewnętrzne i inne aspekty organizacyjne wpływają na formę wypłaty wynagrodzenia, ale nie zmieniają podstawowych zasad podatkowych, które nakładają obowiązek na bank jako płatnika.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 28 grudnia 2022 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0115-KDIT2.4011.614.2022.1.MM