Dyrektor KIS potwierdził, że Wnioskodawca, który będzie wykonywał w ramach świadczenia usług inną pracę, o innych obowiązkach niż w momencie pracy na podstawie umowy o pracę, ma możliwość korzystać z ryczałtu jako formy opodatkowania.

Zmiana obowiązków

Podatnik rozpoczyna świadczenie usług dla firmy, w której pracował na podstawie umowy o pracę do marca 2022 roku. Usługi te będą wykonywane w innym charakterze niż praca, którą wykonywał na podstawie umowy o pracę. W umowie o pracę określony został zakres obowiązków podatnika, który obejmował analizowanie wymagań biznesowych/projektowych, tworzenie dokumentacji oprogramowania, modyfikację programów komputerowych, poprawę błędów aplikacji/systemów, współtworzenie architektury rozwiązań aplikacji/systemów komputerowych oraz inne czynności w zakresie informatyki.

W ramach świadczenia usług, które podatnik będzie wykonywał, znajdują się m.in. analizowanie, projektowanie i tworzenie dokumentacji procesów biznesowych i akceptacyjnych związanych z systemami informatycznymi, przeprowadzanie szkoleń, przygotowywanie materiałów szkoleniowych, tworzenie dokumentacji rozwiązań implementowanych w systemach informatycznych, wdrażanie rozwiązań zgodnie z wymaganiami, doradztwo klientom w zakresie rozwiązywania przypadków biznesowych oraz inne czynności w zakresie systemów informatycznych.

W związku z tym, Wnioskodawca zadał pytanie: Czy może Pan korzystać w dalszym ciągu z ryczałtu jako formy opodatkowania?

Inne obowiązki niż w momencie pracy na podstawie umowy o pracę

Według Dyrektora KIS, podatnik w dalszym ciągu ma możliwość korzystania z ryczałtu jako formy opodatkowania. Decyzję tę uzasadniono faktem, że podatnik będzie wykonywał inne obowiązki niż w momencie pracy na podstawie umowy o pracę, a świadczone przez niego usługi są niezbieżne z pracą, którą wykonywał na podstawie umowy o pracę.

"Reasumując - skoro świadczone przez Pana w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej usługi na rzecz byłego pracodawcy nie będą tożsame z czynnościami, które wykonywał Pan na podstawie umowy o pracę, może Pan korzystać z opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych." - wskazał organ.

Podsumowanie

Z uwagi na fakt, że podatnik będzie wykonywał nowe obowiązki, odrębne od tych wykonywanych na podstawie umowy o pracę, organ ustalił, że świadczone przez niego usługi są niezbieżne z pracą na podstawie umowy o pracę. Wynika z interpretacji, że podatnik może nadal korzystać z ryczałtu jako formy opodatkowania.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 4 sierpnia 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0112-KDIL2-2.4011.462.2023.3.IM