Dyrektor KIS potwierdził, że przychody z usług wspomagających usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych, podlegają opodatkowaniu stawką ryczałtu w wysokości 15% oraz nie podlegają daninie solidarnościowej.

Pozostałe usługi wspomagające usługi finansowe

Wnioskodawcą jest podmiot prowadzący działalność polegającą na podejmowaniu czynności mających na celu zawieranie umów przez klientów z maklerem-dealerem w zakresie transakcji opartych o instrumenty finansowe. Wnioskodawca wykonuje różne czynności wspomagające takie transakcje, takie jak polecanie oferty, zapewnianie informacji klientom, prezentowanie rozwiązań technologicznych oraz przygotowywanie dokumentacji. Wnioskodawca uzyskał informację od GUS, że jego działalność mieści się w grupowaniu PKWiU 66.19.99.0 "Pozostałe usługi wspomagające usługi finansowe".

W związku z tym, wnioskodawca zadał pytania:

1. Czy przychody Wnioskodawcy z opisanych powyżej usług finansowych świadczonych na rzecz Zleceniodawcy, mieszczące się w PKWiU 66.19.99.0 (co potwierdził GUS), mogą być opodatkowane stawką 15% ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 2 lit. j) ustawy o ryczałcie?

2. Czy przychody osiągane przez Wnioskodawcę i opodatkowane na zasadach określonych w ustawie o ryczałcie podlegają daninie solidarnościowej?

Dyrektor KIS z korzyścią dla podatnika

Dyrektor KIS stwierdził, że przychody z usług finansowych świadczonych przez Wnioskodawcę na rzecz zleceniodawców, które mieszczą się w grupowaniu PKWiU 66.19.99.0, podlegają opodatkowaniu stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w wysokości 15% zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 2 lit. j) ustawy o ryczałcie. Organ wyjaśnił także, że przychody osiągane na zasadach określonych w ustawie o ryczałcie nie podlegają daninie solidarnościowej.

"Mając na uwadze opis zdarzenia oraz powołane przepisy prawa podatkowego, przychody ze świadczonych przez Pana usług, sklasyfikowanych symbolem PKWiU 66.19.99.0, podlegają opodatkowaniu 15% stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, stosownie do art. 12 ust. 1 pkt 2 lit. j) ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, przy spełnieniu pozostałych ustawowych przesłanek opodatkowania w formie zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. (…) Tym samym przy ustalaniu wysokości podstawy obliczenia daniny solidarnościowej do sumy dochodów podlegających opodatkowaniu daniną solidarnościową nie uwzględnia się przychodów opodatkowanych na zasadach określonych w ustawie z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne bowiem przychody te nie zostały wymienione w treści art. 30h ww. ustawy." - wskazał organ.

Stanowisko zbieżne do zawartego w niniejszej sprawie można odnaleźć w następujących interpretacjach indywidualnych Dyrektora KIS:

• 17 sierpnia 2022 r., sygn. 0113-KDIPT2-1.4011.442.2022.2.MAP,

• 18 sierpnia 2022 r., sygn. 0114-KDIP3-2.4011.513.2022.2.MR,

• 21 kwietnia 2022 r., sygn. 0115-KDWT.4011.54.2022.1.BK,

•14 czerwca 2021 r., sygn. 0115-KDIT1.4011.285.2021.1.MR.

Podsumowanie

Wnioski dla podatnika są takie, że przychody z usług finansowych, które są świadczone na rzecz zleceniodawców i mieszczą się w grupowaniu PKWiU 66.19.99.0, są opodatkowane stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w wysokości 15%. Ponadto, takie przychody nie podlegają daninie solidarnościowej.

Interpretacja ta daje Wnioskodawcy jasne wskazówki dotyczące opodatkowania jego działalności.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 14 kwietnia 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0115-KDIT1.4011.21.2023.2.JG