Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) wydała interpretację, zgodnie z którą stawka zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów ewidencjonowanychdla usług utrzymania aplikacji internetowych w modelu SaaS w sieci Internet (PKWiU 74.90.20.0) wynosi 8,5%.

Usługi utrzymania aplikacji internetowych w modelu SaaS, a ryczałt 8,5%

Wnioskodawca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, w ramach której świadczy usługi polegające na odsprzedaży usług (…) mających na celu utrzymanie aplikacji internetowych działających w modelu Software as a Service (SaaS) w sieci Internet. Usługi te sklasyfikowane są wg PKWiU: 74.90.20.0 - pozostałe usługi profesjonalne, techniczne i handlowe, gdzie indziej niesfalsyfikowane. Zainteresowany zwrócił się do organu podatkowego z pytaniem, czy właściwą stawką zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów ewidencjonowanych dla świadczonych przez niego usług jest stawka 8,5%.

KIS: prawidłowa stawka ryczałtu wynosi 8,5%

Dyrektor KIS potwierdził, że przychody uzyskiwane ze świadczenia usług opisanych w stanie faktycznym podlegają opodatkowaniu 8,5% stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych określoną w art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.Odpowiedź organu podatkowego opiera się na przepisach ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz informacji uzyskanej z Ośrodka Klasyfikacji i Nomenklatur Urzędu Statystycznego.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 4 września 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0115-KDST2-2.4011.290.2023.2.AD