Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) w swojej interpretacji wyjaśniła, że emerytura zagraniczna otrzymywana z Hiszpanii nie podlega opodatkowaniu w Polsce.

Opodatkowanie emerytury zagranicznej w Polsce

Podatnik zamieszkujący w Polsce i Hiszpanii posiada hiszpańską emeryturę., która jest wpłacana na konto bankowe w Hiszpanii, a podatek dochodowy od tego świadczenia jest potrącany przez Krajowy Instytut Ubezpieczeń Społecznych w Hiszpanii. Podatnik otrzymuje również dochody z działalności wykonywanej osobiście w Polsce w roku 2022. W roku 2022, podobnie jak w poprzednich latach, stałym miejscem zamieszkania podatnika dla celów podatkowych była Hiszpania, gdzie skoncentrowane były jego interesy życiowe. W Polsce przebywał przez okres krótszy niż 183 dni. Hiszpania uznaje podatnika za rezydenta podatkowego.

Właściciel emerytury zagranicznej z Hiszpanii stawia pytanie, czy powinien płacić podatek w Polsce od tej emerytury i czy powinien ją uwzględnić w swoim rocznym rozliczeniu PIT.

Stanowisko KIS

KIS, wyjaśnia, że emerytura otrzymywana z Hiszpanii nie jest objęta opodatkowaniem w Polsce, ponieważ, zgodnie z informacją zawartą we wniosku, podatnik w 2022 roku miał miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w Hiszpanii. Wnioskodawca, który mieszka w Hiszpanii i ma tam swoje centrum interesów osobistych, jest traktowany jako nierezydent w Polsce. Oznacza to, że podlega on ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce i opodatkowane są jedynie jego dochody uzyskane na terytorium Polski.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 29 sierpnia 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0115-KDWT.4011.46.2023.2.MJ