Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) w swojej interpretacji wyjaśniła, że różnice kursowe powstałe z tytułu rozrachunków z Komitentem oraz od środków na dewizowym rachunku bankowym, powinny być uwzględnione w podstawie opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym.

Różnice kursowe a zryczałtowany podatek dochodowy

Podatnik jest jednoosobowym przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą opodatkowaną zryczałtowanym podatkiem dochodowym. W ramach zawartej umowy komisowej, pełni rolę Komisanta dokonującego dystrybucji udostępnionych towarów (diamenty, biżuteria). Pomiędzy Komisantem a Komitentem występuje różnica kursowa, która powstaje w związku z rozliczeniami w dolarach amerykańskich (USD) oraz ostatecznym rozliczeniem w złotych polskich (PLN). Dodatkowo, na dewizowym rachunku bankowym powstają różnice kursowe z tytułu operacji walutowych.

Podatnik zwrócił się do organu podatkowego z zapytaniem, czy dodatnie i ujemne różnice kursowe powstałe z tytułu rozrachunków z Komitentem oraz od środków na dewizowym rachunku bankowym powinny być uwzględnione w podstawie opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym.

Stanowisko organu podatkowego

KIS odpowiedziała na pytanie podatnika wyjaśniając, że dodatnie i ujemne różnice kursowe powstałe z rozrachunków z Komitentem oraz od środków na dewizowym rachunku bankowym powinny być uwzględnione przy określeniu podstawy opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym. Organ powołał się na art. 6 ust. 1 i ust. 1c ustawy, zgodnie z którymi do przychodów zaliczane są również różnice kursowe, przy czym ujemne różnice zmniejszają przychody. Dla pytającego oznacza to konieczność uwzględnienia tych różnic kursowych w swojej deklaracji podatkowej.

Źródło: Uwzględnienie różnic kursowych w podstawie opodatkowania przychodu uzyskanego z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej opodatkowanej ryczałtem o... - Interpretacja - 0113-KDIPT2-1.4011.396.2023.2.MZ