Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) w swojej interpretacji wyjaśniła, że umorzenie akcji bez wynagrodzenia nie będzie stanowiło przychodu podatkowego ani dla akcjonariuszy, których akcje są umarzane, ani dla pozostałych akcjonariuszy w spółce, a w związku z tym na spółce nie będzie ciążył obowiązek płatnika podatku.

Umorzenie akcji bez wynagrodzenia a obowiązki podatkowe

W spółce będącej wnioskodawcą dwaj akcjonariusze, osoby fizyczne, wyrazili wolę dobrowolnego umorzenia akcji bez wynagrodzenia z uwagi na zamiar wyjścia ze spółki. W związku z tym, wnioskodawca zwrócił się do KIS z zapytaniem, czy umorzenie akcji bez zapłaty wynagrodzenia akcjonariuszom będzie czynnością neutralną podatkowo i czy na spółce ciąży obowiązek płatnika podatku.

Stanowisko KIS

KIS w swojej interpretacji wyjaśniła, że umorzenie akcji bez wynagrodzenia nie będzie stanowiło przychodu podatkowego ani dla akcjonariuszy, których akcje są umarzane, ani dla pozostałych akcjonariuszy pozostających w spółce. Według ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, źródłami przychodów są kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych. W przypadku umorzenia akcji bez wynagrodzenia, nie powstanie przychód z tego tytułu, ponieważ akcjonariusz nie otrzymuje pieniędzy ani innych świadczeń, które byłyby określone w przepisach jako przychód. W odpowiedzi na pytanie spółki KIS stwierdza więc, że spółka jako płatnik nie będzie miała obowiązku pobrania i odprowadzenia zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych z tego tytułu.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 13 marca 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0112-KDIL2-1.4011.118.2023.1.JK