Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej potwierdził, że świadczenie odpłatnych usług w zakresie odbioru ścieków na rzecz Odbiorców zewnętrznych będzie stanowić działalność gospodarczą oraz czynności podlegające opodatkowaniu VAT, niekorzystające ze zwolnienia z tego podatku oraz, że Gmina będzie uprawniona do pełnego odliczenia VAT naliczonego od wydatków inwestycyjnych związanych z majątkiem, który służyć będzie wyłącznie do świadczenia odpłatnych usług odbioru ścieków od Odbiorców zewnętrznych.

Inwestycja w infrastrukturę kanalizacyjną Gminy

Wnioskodawca, będący gminą, zarejestrowaną jako czynny podatnik VAT, zwrócił się z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej w sprawie opodatkowania świadczenia odpłatnych usług odbioru ścieków.

Gmina planuje dokonać inwestycji w infrastrukturę kanalizacyjną, która będzie finansowana ze środków własnych Gminy. Majątek będzie wykorzystywany przez Gminę wyłącznie w związku ze świadczeniem odpłatnych usług odbioru ścieków od Odbiorców zewnętrznych, tj. nie będzie w żadnym zakresie wykorzystywany w związku z odbiorem ścieków od Odbiorców wewnętrznych.

W tym stanie sprawy zostały zadane pytania:

1.Czy świadczenie odpłatnych usług w zakresie odbioru ścieków na rzecz Odbiorców zewnętrznych będzie stanowić działalność gospodarczą oraz czynności podlegające opodatkowaniu VAT, niekorzystające ze zwolnienia z tego podatku?

2.Czy Gmina będzie uprawniona do pełnego odliczenia VAT naliczonego od wydatków inwestycyjnych związanych z majątkiem, który służyć będzie wyłącznie do świadczenia odpłatnych usług odbioru ścieków od Odbiorców zewnętrznych, tj. nie będzie służyć do odbioru ścieków od Odbiorców wewnętrznych?

Podlega opodatkowaniu VAT

W odpowiedzi na pytanie Wnioskodawcy, Dyrektor KIS potwierdził, że świadczenie odpłatnych usług odbioru ścieków na rzecz zewnętrznych odbiorców będzie stanowić działalność gospodarczą, podlegającą opodatkowaniu VAT. Co więcej, organ potwierdził, że Gmina będzie miała prawo do pełnego odliczenia VAT naliczonego od wydatków inwestycyjnych związanych z majątkiem, który będzie wykorzystywany wyłącznie do świadczenia odpłatnych usług odbioru ścieków od zewnętrznych odbiorców.

Podsumowanie

Wnioskodawca otrzymał odpowiedź, że świadczenie odpłatnych usług odbioru ścieków na rzecz zewnętrznych odbiorców będzie podlegać opodatkowaniu VAT. Gmina będzie musiała naliczać i odprowadzać podatek VAT od tych usług. Jednakże, Gmina będzie miała prawo do pełnego odliczenia VAT naliczonego od wydatków inwestycyjnych związanych z infrastrukturą kanalizacyjną, której celem jest świadczenie tych usług.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 22 sierpnia 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0113-KDIPT1-3.4012.382.2023.1.AG