Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) w swojej interpretacji wyjaśniła, że przychody z najmu prywatnego mieszkania, niebędącego przedmiotem działalności gospodarczej, mogą być opodatkowane ryczałtem 8,5% do wysokości 100 000 złotych przychodów.

Opodatkowanie przychodów z najmu prywatnego ryczałtem

Wnioskodawca jest osobą fizyczną, która nie prowadzi działalności gospodarczej. Główne źródło jego dochodów to praca na podstawie umowy o pracę. W 2023 roku wnioskodawca wraz z partnerką zakupili mieszkanie w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych związanych z wyjazdami rekreacyjnymi nad morze. W związku z wysokimi kosztami utrzymania mieszkania, wnioskodawca rozważa wynajem mieszkania krótkoterminowego. Planuje samodzielnie zarządzać najmem, nie korzystając z firm zajmujących się profesjonalnym wynajmem. Z uwagi na to, że sezon wynajmu w takiej miejscowości jest bardzo krótki, będzie to wynajem okazjonalny. Wnioskodawca nie posiada innych nieruchomości, z których czerpałby korzyści finansowe.

Zainteresowany zwrócił się do organu podatkowego z pytaniem, czy przychody z najmu krótkoterminowego mogą zostać opodatkowane ryczałtem 8,5% do wysokości 100 000 złotych przychodów poza działalnością gospodarczą.

Stawka ryczałtu wynosi 8,5% do wysokości 100 000,00 zł przychodów

Interpretacja Dyrektora KIS potwierdza, że wnioskodawca może legalnie opodatkować przychody z najmu krótkoterminowego ryczałtem 8,5%, do wysokości 100 000 złotych przychodów, bez konieczności rejestracji działalności gospodarczej.

Organ podatkowy wskazał, że zaprezentowany we wniosku najem krótkoterminowy mieszkania stanowić będzie dla wnioskodawcy źródło przychodów, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (tzw. najem prywatny). Organ podkreślił, że działania wnioskodawcy mieszczą się w zwykłym zarządzie majątkiem i nie są równoznaczne z prowadzeniem działalności gospodarczej. Tym samym przychody, jakie uzyska podatnik ze wskazanego źródła, będą podlegały opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych stosownie do art. 2 ust. 1a oraz art. 6 ust. 1a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Przychody z najmu do kwoty 100 000 zł w roku podatkowym będą podlegały opodatkowaniu według stawki ryczałtu 8,5%. Nadwyżka przychodów ponad ten limit, będzie podlegała opodatkowaniu według stawki – 12,5%.

Źródło: Opodatkowanie przychodów z najmu prywatnego ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. - Interpretacja - 0115-KDIT1.4011.510.2023.1.PSZ