Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) stwierdziła, że koszty pośrednie związane z działalnością zwolnioną z opodatkowania, poniesione przed uzyskaniem przychodów z tej działalności, mogą być uznawane za koszty potrącalne w momencie uzyskania pierwszego przychodu z działalności zwolnionej z opodatkowania.

Potrącenie kosztów inwestycji, a uzyskanie przychodu

Wnioskodawcą jest spółka, która otrzymała decyzję o wsparciu inwestycji mającej na celu zwiększenie zdolności produkcyjnych i usługowych. Zgodnie z przepisami, spółka ma prawo do zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie dochodu generowanego przez inwestycję. Przed osiągnięciem jakichkolwiek przychodów z tej działalności, spółka poniosła różne koszty związane z inwestycją, w tym koszty usług doradczych, opłaty za usługi świadczone przez specjalną strefę ekonomiczną i inne koszty pośrednie. Koszty nie mogą być przypisane bezpośrednio do konkretnych przychodów ani nie dotyczą nabycia, wytworzenia ani ulepszenia środków trwałych lub niematerialnych.

Wnioskodawca skierował pytanie do KIS czy koszty inne niż bezpośrednio związane z przychodami będą potrącalne w dacie uzyskania pierwszego przychodu z działalności zwolnionej? Wnioskodawca uważa, że koszty inne niż bezpośrednio związane z przychodami będą potrącalne w dacie uzyskania pierwszego przychodu z działalności zwolnionej z opodatkowania.

KIS: koszty pośrednie działalności zwolnionej potrącalne przed pierwszymi przychodami

KIS stwierdziła, że stanowisko wnioskodawcy jest prawidłowe. Organ uznał, że koszty pośrednie związane z działalnością zwolnioną z opodatkowania, poniesione przed uzyskaniem przychodów z tej działalności, mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w momencie uzyskania pierwszego przychodu z działalności zwolnionej z opodatkowania.

KIS wskazała, że zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 34a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zwalnia się z opodatkowania dochody z działalności gospodarczej osiągnięte z realizacji nowej inwestycji określonej w decyzji o wsparciu. Ponadto, organ podkreślił, że przepis art. 15 ust. 2-2a ustawy o CIT reguluje sposób alokacji kosztów, które nie można przypisać bezpośrednio do konkretnych źródeł przychodów. Koszty, które nie można jednoznacznie przypisać do konkretnych przychodów, natomiast zostały poniesione w związku z działalnością zwolnioną z opodatkowania, mogą być uznawane za koszty pośrednie. Koszty pośrednie powinny być potrącane w dacie uzyskania pierwszego przychodu z działalności.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 4 września 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0111-KDIB1-3.4010.417.2023.1.JKU