Według Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) wartość polecenia darujących nie może być pomniejszona od podstawy opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn, kiedy polecenie zostanie zrealizowane po dniu nabycia darowizny.

Wykonanie polecenia darczyńcy, a podatek

Wnioskodawca zgodnie z umową zawartą 23 listopada 2022 r., otrzymał od swoich rodziców darowiznę w wysokości 450.000,00 zł, która zostały przekazane w formie gotówki. Każdy z rodziców przekazał podatnikowi po 225.000,00 zł. Pieniądze miały być przeznaczone na zakup mieszkania, zgodnie z zapisem w umowie darowizny. Po otrzymaniu gotówki, podatnik wpłacił kwotę na swoje konto bankowe, a następnie przelał całą sumę firmie deweloperskiej na zakup mieszkania. Zakup został potwierdzony aktem notarialnym zawartym 24 listopada 2022 r.

Wnioskodawca zadał pytanie KIS czy wykonanie, na swoją rzecz, polecenia darczyńcy, czyli przekazanie środków pieniężnych na zakup mieszkania można ująć jako ciężar darowizny? W ocenie wnioskodawcy, wykonanie polecenia darczyńcy jest ciężarem darowizny.

KIS: wykonane polecenie po nabyciu darowizny nie obniża podatku

Według KIS, zaprezentowane stanowisko przez wnioskodawcę jest nieprawidłowe. KIS uznała, że wartość polecenia darującego nie może pomniejszyć podstawy opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn. Wartość darowizny ustala się na dzień jej nabycia, a polecenie zostało wykonane po tej dacie, więc nie można odliczyć wartości od podstawy opodatkowania. KIS zaznaczyła, że otrzymane pieniądze przez wnioskodawcę stanowią darowiznę, a jednocześnie darczyńcy zastrzegli w umowie darowizny, że środki mają być przeznaczone na zakup mieszkania.

W opinii organu, pomimo zastrzeżenia polecenie darczyńców w umowie darowizny nie może prowadzić do pomniejszenia podstawy opodatkowania, ponieważ polecenie nie zostało wykonane w dniu otrzymania darowizny. Realizacja tego polecenia, czyli zakup mieszkania, miała miejsce dzień później niż otrzymanie darowizny, co zostało potwierdzone aktem notarialnym.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 4 sierpnia 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0111-KDIB2-3.4015.106.2023.2.BD