Dyrektor KIS potwierdził, że Spółka przy sprzedaży nieruchomości może skorzystać ze zwolnienia od podatku VAT.

Spółka z o.o. zamierza zbyć własną zabudowaną nieruchomość wraz z budynkiem

Wnioskodawca - pewna Spółka z o.o. zamierza zbyć własną zabudowaną nieruchomość wraz z budynkiem mieszkalno-użytkowym. Nieruchomość została zakupiona w 2006 r. od osoby fizycznej. Nieruchomość składa się z budynku jednopiętrowego, który jest częściowo podpiwniczony, oraz działki o powierzchni 543 m2. Budynek ma powierzchnię 258 m2 i na parterze znajdują się lokale użytkowe, takie jak mieszalnia farb i lakierów, biuro TAXI i salon kosmetyczny, a na piętrze znajdują się lokale mieszkalne. Nieruchomość jest wynajmowana od ostatnich 10 lat, gdzie parter jest wynajmowany jako lokal użytkowy, a piętro jako mieszkanie.

Wnioskodawca jest zarejestrowanym płatnikiem podatku VAT, a w ciągu ostatnich 2 lat nie poniósł wydatków na ulepszenie nieruchomości.

W tym stanie sprawy zostało zadane pytanie: Czy przysługuje Państwu prawo do skorzystania ze zwolnienia od podatku VAT przy sprzedaży nieruchomości na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy?

Spełnione przesłanki do zastosowania zwolnienia od podatku VAT

Według interpretacji organu podatkowego, Spółka może skorzystać ze zwolnienia od podatku VAT przy sprzedaży nieruchomości na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy.

"W opisanym stanie faktycznym dostawa ww. budynku nie będzie dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia ani przed nim. W 2006 r. zakupiliście Państwo ww. budynek, który przez ostatnie 10 lat był przez Państwa użytkowany w prowadzonej działalności gospodarczej w ramach najmu. Zatem do pierwszego zasiedlenia tego budynku, zgodnie z art. 2 pkt 14 ustawy, już doszło a pomiędzy jego pierwszym zasiedleniem a momentem jego sprzedaży upłynie okres dłuższy niż 2 lata. Ponadto w ostatnich 2 latach nie ponosiliście Państwo wydatków na ulepszenie. Zatem mając na uwadze powyższe przepisy oraz opis sprawy należy wskazać, że dla dostawy ww. budynku, będą spełnione przesłanki do zastosowania zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy. W konsekwencji dostawa gruntu, na którym posadowiony jest budynek przy uwzględnieniu treści art. 29a ust. 8 ustawy, również objęta będzie zwolnieniem od podatku od towarów i usług." - wskazał organ.

Podsumowanie

Wynika z interpretacji, że Spółka jest uprawniona do skorzystania ze zwolnienia od podatku VAT przy sprzedaży nieruchomości. Oznacza to, że przy sprzedaży nieruchomości nie trzeba naliczać podatku VAT, co może być korzystne dla Spółki.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 9 maja 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0114-KDIP1-3.4012.110.2023.2.KPW