Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) potwierdził, że Spółka ma prawo zastosować szczególną procedurę opodatkowania tzw. procedurę VAT-marży, przewidzianą w art. 120 ust. 4 ustawy. Jest tak w przypadku, jeśli samochody osobowe, będące przedmiotem wniosku, będą spełniały definicję towaru używanego i zakup tych pojazdów będzie od podmiotu wymienionego w art. 120 ust. 10 pkt 1 oraz podmiotów z art. 120 ust. 10 pkt 3 ustawy, w celu dalszej odsprzedaży.

Zakup używanego samochodu osobowego, a VAT-marża

Podatnik, będący przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą w formie Spółki z o.o. od 2015 roku, zajmuje się świadczeniem usług w zakresie telekomunikacji przewodowej. W związku z potrzebą posiadania samochodu do przewozu pracowników i prowadzenia działalności, Spółka zamierza dokonać zakupu używanego samochodu osobowego od osoby fizycznej lub polskiej firmy na podstawie faktury VAT-marża. Planuje również wprowadzenie pojazdu do ewidencji środków trwałych oraz odliczanie 100% podatku VAT związanych z zakupem paliwa, części samochodowych i innych kosztów eksploatacyjnych.

Spółka podkreśla, że samochód spełnia definicję towaru używanego, a nabycie pojazdu będzie miało miejsce od podmiotu wymienionego w odpowiednich przepisach ustawy o VAT. Samochody zakupione od polskich firm Spółka zamierza w jednym wariancie używać na potrzeby działalności gospodarczej, a w drugim wariancie również wynajmować za wynagrodzeniem.

Spółka zapytała: Czy sprzedając przedmiotowe używane auta może zastosować procedurę VAT-marża?

Bez znaczenia jest sposób wykorzystywania samochodów

Według Dyrektora KIS, Spółka ma prawo zastosować procedurę VAT-marża przy sprzedaży przedmiotowych używanych samochodów we wszystkich przypadkach opisanych w zapytaniu. Bez znaczenia pozostaje sposób w jaki Wnioskodawca będzie wykorzystywać przedmiotowe samochody w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, tj. używaniu pojazdów przez pracowników w związku z dojazdami do klientów czy ich wynajmie.

"Mając na uwadze obowiązujące przepisy prawa oraz przedstawione we zdarzenie przyszłe należy stwierdzić, że przy sprzedaży samochodów we wszystkich trzech wariantach będą Państwo mieli prawo zastosować szczególną procedurę opodatkowania tzw. procedurę VAT-marży, przewidzianą w art. 120 ust. 4 ustawy. Spełnione będą bowiem przesłanki pozwalające na jej zastosowanie, tj. samochody osobowe będące przedmiotem wniosku będą spełniały definicję towaru używanego i zamierzacie Państwo dokonać zakupu tych pojazdów od podmiotu wymienionego w art. 120 ust. 10 pkt 1 oraz podmiotów z art. 120 ust. 10 pkt 3 ustawy w celu dalszej odsprzedaży. Tym samym wypełniacie Państwo dyspozycje wynikające z powołanych wyżej przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, pozwalające na zastosowanie szczególnej procedury opodatkowania przy sprzedaży samochodu we wszystkich trzech wariantach. Natomiast w przedstawionych przypadkach bez znaczenia pozostaje sposób w jaki Państwo będą wykorzystywać przedmiotowe samochody w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, tj. używaniu pojazdów przez pracowników w związku z dojazdami do klientów czy ich wynajmie." - wskazał organ.

Podsumowanie

Z udzielonej interpretacji wynika, że Spółka ma prawo zastosować procedurę VAT-marża przy sprzedaży używanych samochodów osobowych. Wszystkie przypadki opisane w zapytaniu spełniają warunki pozwalające na zastosowanie tej procedury. Interpretacja ta ma znaczenie dla Spółki, ponieważ umożliwia jej skorzystanie z preferencyjnej stawki opodatkowania przy sprzedaży samochodów.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 12 maja 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0114-KDIP1-3.4012.67.2023.2.LK