Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) w swojej interpretacji wyjaśniła, że zyski z akcji notowanych w USA, uzyskane przez polskiego podatnika, powinny być opodatkowane w Polsce.

Opodatkowanie zysków z akcji na giełdzie amerykańskiej

Podatnik jest obywatelem Polski, który w 2022 roku pracował i otrzymywał przychody ze stosunku pracy w Niemczech. Podatnik przebywał w Niemczech powyżej 183 dni, a w lipcu 2022 r. przeprowadził się do Polski i stał się pracownikiem transgranicznym. Na terenie Niemiec mieszkał tylko i wyłącznie w celu wykonywania obowiązków służbowych. Nie posiada i nie występował o certyfikat rezydencji podatkowej Niemiec. W Polsce w 2022 roku nie osiągnął żadnych przychodów w Polsce. Podatnik pozostaje w związku małżeńskim, w którym występuje ustawowa, nieograniczona wspólność majątkowa. Żona podatnika, zamieszkuje i osiąga przychody wyłącznie w Polsce. W trakcie zatrudnienia w Niemczech podatnik otrzymał akcje spółki notowanej na giełdzie amerykańskiej, a ich sprzedaż przyniosła mu zysk.

Podatnik wystąpił do KIS z wnioskiem o wydanie interpretacji podatkowej, ponieważ chciał się dowiedzieć, czy otrzymane zyski podlegają opodatkowaniu w Polsce. Wnioskodawca twierdzi, że zyski kapitałowe z operacji sprzedaży akcji na giełdzie amerykańskiej nie powinny być opodatkowane w Polsce. Powołuje się na umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania między Polską a Niemcami, która wskazuje, że zyski z operacji kapitałowych opodatkowane są w kraju rezydencji podatnika, a w 2022 roku według podatnika były to Niemcy.

Stanowisko KIS

KIS w odpowiedzi na pytanie podatnika, przeanalizowała jego sytuację wyjaśniając, że: "Analizując powiązania osobiste i gospodarcze, należy wskazać, iż to z Polską łączą Pana ściślejsze powiązania osobiste, bowiem jak wynika z przedstawionych we wniosku oraz uzupełnienia okoliczności sprawy, to w Polsce mieszkał/mieszka Pana żona z którą łączy Pana wspólność majątkowa. Uznać należy, że ośrodek Pana interesów życiowych w okresie którego dotyczy zapytanie znajdował się w Polsce – od 4 lipca 2022 r wrócił Pan do Polski i stał się pracownikiem transgranicznym. W Niemczech przebywał Pan tylko czasowo w celu świadczenia tam pracy. Nie posiadał Pan certyfikatu rezydencji dla celów podatkowych w Niemczech. W Niemczech nie miał Pan centrum interesów osobistych, bowiem żona mieszka i pracuje na stałe w Polsce. Fakt otrzymywania czasowego wynagrodzenia z tytułu świadczonej na terenie Niemiec pracy nie może być uznany, iż na terenie Niemiec posiadał Pan ośrodek interesów życiowych."W związku z powyższym KIS stwierdziła, że miejscem zamieszkania podatnika dla celów podatkowych w 2022 roku była Polska. Oznacza to, że w tym czasie podlegał on w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu tj. obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 12 maja 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0114-KDIP3-1.4011.283.2023.2.AK