Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) w swojej interpretacji wyjaśniła, że część wydatków poniesionych w związku z podjęciem studiów magisterskich może być zaliczona do kosztów uzyskania przychodów. Wykluczone z tej możliwości są wydatki na dojazdy, na które wnioskodawczyni nie posiada dowodów.

Wydatki związane ze studiami, a koszty uzyskania przychodów

Wnioskodawczyni zarejestrowała swoją działalność w marcu 2022 r. jako psycholog. Jej głównym dochodem są sesje psychologiczne popularne w Stanach Zjednoczonych. Mimo posiadania 9-letniego doświadczenia i udziału w szkoleniach podatniczka spotkała się z pytaniem, czy jest psychologiem. Odpowiadając przecząco, klienci nie wracali ponownie. W celu podniesienia swoich kwalifikacji podatniczka podjęła naukę na 3,5-letnim kierunku o specjalności psychologia kliniczna od października 2022 r. Chciałby zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów czesne, koszty dojazdu, zakup książek do nauki i zeszytów. Wnioskodawczyni nie zachowała potwierdzenia kosztów, jakie poniosła na zakup biletów kolejowych oraz paliwa. Wnioskodawczyni była zdania, że wydatki na studia magisterskie są ściśle związane z jej działalnością. Zakładając, że zdobyta wiedza przełoży się na wyższy poziom świadczonych usług, a tym samym na wzrost przychodów, wnioskodawczyni postulowała, aby koszty te uznać za koszty uzyskania przychodów.

Zainteresowana zwróciła się do organu podatkowego z pytaniem, czy zgodnie z art. 22 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), wydatki związane z podjęciem studiów magisterskich można zaliczyć do kosztów prowadzenia działalności.

Możliwość zaliczenia wydatków na studia do kosztów przychodu

Dyrektor KIS uznał, że wydatki na czesne i materiały edukacyjne, pod warunkiem posiadania odpowiednich dowodów, mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. Natomiast koszty dojazdu, nieudokumentowane przez wnioskodawczynię, nie mogą być uwzględnione.

Według art. 22 ustawy o PIT, wydatki na studia magisterskie mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, jeśli są ściśle związane z zakresem prowadzonej działalności gospodarczej. W przypadku podatniczki zdobyta wiedza poprzez świadczenie usług na wyższym poziomie będzie miała wpływ na powstawanie lub wzrost przychodu oraz pozytywnie wpłynie na zachowanie, lub zabezpieczenie źródła przychodu. Z tego powodu wydatki poniesione na czesne i podręczniki związane ze studiami mogą być uznane za koszty uzyskania przychodu. Z uwagi na to, że zainteresowana nie zachowała biletów kolejowych oraz potwierdzenia poniesionych kosztów na paliwo, brak jest możliwości zaliczenia przez nią dotychczas poniesionych wydatków związanych z dojazdami na studia.

Źródło: Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych ze studiami wyższymi (czesne, dojazdy, podręczniki i zeszyty). - Interpretacja - 0115-KDIT3.4011.495.2023.1.AD